Sortland kommune

Vi søker Fysioterapeut til 100 % fast stilling

Søknadsfrist: 20. mars 2024

Fysioterapeut

Det er ledig 100% fast stilling som fysioterapeut hos oss. Tiltredelse snarest, etter avtale.

Stillingen er plassert under ass.kommunalsjef som også er nærmeste overordnede. Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten består av 1 ergoterapeut, 2 hjelpemiddelteknikere , 3 fysioterapeuter og turnuskandidat fysioterapi.
Avdelingen er lokalisert ved Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsområdet er i hovedsak rehabilitering innen eldreomsorgen og består blant annet av;

 • Oppfølging av pasienter på korttidsavdeling, samt hjemmebesøk ved utskrivelse
 • Klinisk arbeid med pasienter som har komplekse behov, i institusjon og i pasientens hjem
 • Oppfølging av pasienter med alvorlig kronisk sykdom og lindrende behandling
 • Hverdagsrehabilitering, kartlegging og tiltak
 • Veiledning av turnuskandidat/student
 • Hjelpemiddelformidling
 • Arbeid med individuell plan og koordinator
 • Veiledning til personal, pasienter og pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Off. godkjent Fysioterapeut
 • Erfaring innen kommunehelsetjeneste, rehabilitering, eldre og palliasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig, men samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B

Det legges vekt på personlig egnethet

Egenskaper:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet
 • Ser din rolle i samspill med andre kollegaer i avdelingen
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter 

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og fokus på rehabilitering
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Kontaktpersoner:
Kristin Dahlmo
930 17 828

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sortland kommune Lamarktunet Bo - rehabiliteringssenter

Arbeidssted er Lamarktunet Bo-og rehabiliteringssenter på Sortland. Avdelingen består av 3 fysioterapeuter, en turnusfysioterapeut, to hjelpemiddelteknikere i tillegg til ergoterapeuten. Det er tett samarbeid i det daglige. Arbeidet utøves i barnehage, skole, hjem, institusjon og på eget kontor. Som eneste ergoterapeut har man stor påvirkning på arbeidshverdag og faglig utvikling i avdelingen. Vi jobber for at pasienter og brukere skal bli mest mulig selvstendig og oppleve mestring i hverdagen, og at de kan bo trygt hjemme.

Sortland kommune – Fysioterapeut