Har du lyst til å utgjøre en forskjell for barn og unge?

Helsesykepleier

Da er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg!

Vi søker deg som er helsesykepleier eller som har påbegynt desentralisert master i helsesykepleie eller har erfaring med arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

Enten du er helsesykepleier med mange års erfaring, helt nyutdannet eller under utdanning, vil Lurøy kommune kunne by på et hav av muligheter, og vi ønsker å ha deg med på laget.

Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier. I Lurøy vil du få anledning til å jobbe både ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ansvaret og friheten i jobben er stor, og oppgavene er spennende og varierte. Det er totalt to stillinger i tjenesten fordelt på 5 (6) trivelige bygdesamfunn. Vi er avhengig av å reise med båt/ferge, samt kjøre bil for å komme oss mellom øyene og bygdene.

Ledende helsesykepleier har kontorsted i Aldersund krets. Den ledige stillingen har kontorsted på Lovund og har primært ansvar for Lovund og Sleneset krets. De andre oppgavene fordeles mellom helsesykepleierne, og innebærer en del reisevirksomhet. For å trives i jobben må du kunne jobbe mye alene og selvstendig, samtidig som du må du være en lagspiller og jobbe i ulike team på tvers av fag. I lurøy får du stor frihet til å legge opp arbeidsdagen din selv, men også tilhørighet i fagmiljø.

Lurøy er en kommune på Helgelandskysten med svært desentralisert bosetting på øyer og innland. Det bor rundt 1900 mennesker her. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i Helse-, sosial- og omsorgsavdelingen under enhet barn og familie. Samarbeidet mellom de ulike tjenestene er nært, og kommunen har vedtatt en tverrfaglig plan for det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Det jobbes med å utvikle en samhandlingsmodell i kommunen, hvor det tas utgangspunkt i “Familiens hus”, med en Lurøy-vri.

Arbeidsoppgaver

Alt arbeid som kommer inn under helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med utgangspunkt i nasjonale veiledere. I tillegg vil du bli involvert i mange forebyggende ungdomsaktiviteter i kommunen som “Lev i lag” og “16.mai-arrangement”. Du jobber også i ulike team, ansvarsgrupper og har mange samarbeidspartnere. Du kan få stor påvirkningsmulighet. 30 % av stillingen ønskes brukt til forebygging innen psykisk helse.


Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med master i helsesykepleie eller videreutdanning som helsesykepleier
 • Dersom du har påbegynt desentralisert master i helsesykepleie, eller har erfaring med helsestasjons- og skolehelsetjeneste arbeid vil vi også gjerne høre fra deg
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Like å reise mellom de ulike kretsene ved hjelp av bil, hurtigbåt eller ferje, både vinter og sommer
 • Jobbe selvstendig og samtidig kunne jobbe i team
 • Flink til å lytte, veilede og formidle kunnskap på en god og forståelig måte
 • Positiv og med engasjement for fagfeltet

Vi tilbyr

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og kommunale regelverk
 • Lønn etter fast tariff, hvor sykepleiere i kommunen tilbys lønn tilsvarende 16 års ansiennitet
 • Interessante og utfordrende oppgaver, sammen med dyktige kollegaer, i en flott kystkommune i stadig utvikling
 • Kommunen kan dekke flytteutgifter etter gjeldende regler, samt være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Ring gjerne for en uformell prat om du vurderer å søke på stillingen

Kontaktinformasjon

Berit Harsvik Hauknes
Leder enhet barn og familie
E post: berit.hauknes@luroy.kommu e.no

Søknadsfrist:
11.02.2024

Arbeidssted:
Onøyveien 14
8766 Lurøy

Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Lurøy kommune

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her

Helsesykepleier – Lurøy kommune