Helse- og sosialetaten

Vil du bli helsesykepleier i Lurøy?

Har du lyst til å utgjøre en forskjell for barn og unge i Lurøy? Da er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg.

Enten du er helsesykepleier med mange års erfaring eller helt nyutdannet, vil Lurøy kunne by på et hav av muligheter, og vi ønsker deg velkommen på laget.

Lurøy er en kommune på Helgelandskysten med svært desentralisert bosetting på øyer og innland. Det bor rundt 1900 mennesker her. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i Helse-, sosial- og omsorgsavdelingen under enhet barn og familie. Samarbeidet mellom de ulike tjenestene er nært, og kommunen har vedtatt en tverrfaglig plan for det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Det jobbes  med å utvikle en samhandlingsmodell i kommunen, hvor det tas utgangspunkt i “Familiens hus”, med en Lurøy-vri.

Vi har ledig 100% fast stilling som helsesykepleier. I Lurøy vil du få anledning til å jobbe både ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ansvaret og friheten i jobben er stor, og oppgavene er spennende og varierte. Det er totalt to stillinger i tjenesten fordelt på 5 (6) kretser. For å komme mellom kretsene er man avhengig av å reise med båt/ferge, samt kjøre bil.

Ledende helsesykepleier har kontorsted i Aldersund krets. Den ledige stillingen har kontorsted på Lovund og primært ansvar for Lovund og Sleneset krets. De andre oppgavene fordeles mellom helsesykepleierne, og innebærer en god del reisevirksomhet mellom kretsene.

For å trives i jobben må du kunne jobbe mye alene og selvstendig, samtidig som du må du være en lagspiller og jobbe i ulike team på tvers av fag. 

Arbeidsoppgaver

Alt arbeid som kommer inn under helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med utgangspunkt i nasjonale veiledere. I tillegg vil du bli involvert i mange forebyggende ungdomsaktiviteter i kommunen som “Lev i lag” og “16.mai-arrangement”. Du jobber også i ulike team, ansvarsgrupper og har mange samarbeidspartnere. Du kan få stor påvirkningsmulighet. 30% av stillingen ønskes brukt til forebygging innen psykisk helse.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier med master i helsesykepleie eller videreutdanning som helsesykepleier.

Dersom du har påbegynt desentralisert master i helsesykepleie, eller har erfaring med helsestasjons- og skolehelsetjeneste arbeid vil vi også gjerne høre fra deg.

Førerkort for bil

Personlige egenskaper

  • Fleksibel.
  • Like å reise mellom de ulike kretsene ved hjelp av bil, hurtigbåt eller ferje, både vinter og sommer.
  • Jobbe selvstendig og samtidig kunne jobbe i team.
  • Flink til å lytte, veilede og formidle kunnskap på en god og forståelig måte.
  • Positiv og med engasjement for fagfeltet.

Vi tilbyr

  • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og kommunale regelverk
  • Lønn etter fast tariff, hvor sykepleiere i kommunen tilbys lønn tilsvarende 16 års ansiennitet.
  • Interessante og utfordrende oppgaver, sammen med dyktige kollegaer, i en flott kystkommune i stadig utvikling.
  • Kommunen kan dekke flytteutgifter etter gjeldende regler, samt være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
  • Ring gjerne for en uformell prat om du vurderer å søke på stillingen.
Søknadsfrist:
19.11.2023


Arbeidssted:
Onøyveien 14
8766 Lurøy

Kontaktperson:
Berit Harsvik Hauknes
Leder enhet barn og familie
Mob: 412 77 196

 

Lurøy kommune

Lurøy på Helgeland består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det om lag 2000 innbyggere. Havet er vår hovedkilde til næring og liv. Innen moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri, reiseliv og samferdsel. Vi har god barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring, ett godt samarbeidsklima og en desentralisert struktur.

Helsesykepleier – Lurøy kommune