Dønna kommune

Hvis du synes eldreomsorg er spennende og ønsker å bidra til at Dønna kommune kan levere gode tjenester, da håper vi du søker jobb hos oss. Vi trenger flere dyktige kollegaer!

Dønna kommune har ledig 2 x 100 % fast stilling som

Sykepleiere på Dønna sykehjem

Hos oss vil du få en utfordrende og spennende jobb med gode muligheter for egenutvikling og læring. Vi har engasjerte ansatte som er opptatt av kvalitet og at våre beboere skal ha en god, trygg og meningsfull hverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på at vi alle er en del av et team for å kunne gi best mulig tjenester til våre brukere.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidstid:

 • Turnusarbeid/35,5 t. uke. Arbeid hver 4.de helg (langvakter), 3 delt turnus

Ved ansettelse vektlegges at søker er:

 • Har interesse og faglig engasjement for å arbeide i omsorgstjenesten.
 • Fungerer godt i samarbeid med kolleger
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Søker må ha grunnleggende dataferdigheter da virksomheten benytter elektronisk pasientjournal / CosDoc
 • Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å innkalle søkere til intervju

Krav til kompetanse
1. Autorisasjon som sykepleier.
2. Søkere med relevant etter/videreutdanning vil bli prioritert og avlønnet som spesialsykepleier.
3. Sykepleier bør ha førerkort klasse B, da det kan bli pålagt enkelte hjemmevakter og samarbeid om sykepleieoppdrag i hjemmetjenesten

Andre opplysninger
Lønn etter gjeldende tariff + et lokalt tillegg på 30 000,- – 50 000,- avhengig av ansiennitet (i 100 % stilling).
Vi har stipendordning for sykepleierstudenter med bindingstid på 2 år.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter kan dekkes etter nærmere avtale.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Fast ansatte i DK som ønsker å utvide sin faste stilling med hjemmel i AML§ 14.3 bes å opplyse om dette i søknaden.

Personer som skal jobbe innen helse og omsorg skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

 

Søknadsfrist: 28. februar

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside:
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til Dønna kommune.
Interne søkere bes å bruke samme e-postadresse som er oppgitt i lønnssystemet.

Kontaktpersoner

Elin Kristin R. Johansen
Avdelingsleder Dønna omsorgssenter
tlf. 75 05 21 43

Rune Ånes
Helse og omsorgsleder
tlf. 75 05 21 45 / 469 01 477

Dønna omsorgssenter
Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland. Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv og en unik skjærgård. Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass er en liten fergetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.

Dønna kommune – hva kan vi tilby

 • Lønn over tariff for sykepleiere, 30 000,- pr år opp til 16 års ans. Fra 16 år 50 000,- i tillegg på lønn.
 • Gode muligheter for videreutdanning
 • Fokus på Heltidskultur
 • Godt arbeidsmiljø
 • Oppstart sykepleieteam i 2023
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fokus på fagutvikling
 • Trainee/kandidat Helgeland 
 • Nærhet til flyplass
 • Gode turmuligheter
 • Gratis SFO fra 2023
 • Gratis skolelunsj
 • Årets lærebedrift på Helgeland i 2021

Les mer om Victoria (23) og våre sykepleiere i Dønna her 

Dønna kommune har rimelige boligpriser sammenlignet med omliggende større kommuner: se boliger til salgs her 

Sykepleiere utdannet i EU kan ha behov for å ta supplerende norskopplæring da det stilles krav om norsk kompetanse på B2-nivå skriftlig og muntlig for å få fast tilsetting. Vi har en meget god voksenopplæring der det kan tilbys individuell testing med individuelt tilrettelagt opplæring i Norsk på B1/B2 – nivå. Les mer om språkopplæring her: Ny i Dønna – Dønna voksenopplæring og flyktningekontor  

Sykepleiere – Dønna kommune