Vil du være med å forme framtidens barneverntjeneste?

Familiens hus, Fauske kommune søker

Barnevernleder

Søknadsfrist: 5. mai 2024

Vi ser etter en robust og tydelig barnevernleder som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier og som ønsker å jobbe med tjenesteutvikling og fagutvikling i et tverrfaglig miljø.

Familiens hus Fauske har ledig 100 % fast stilling som barnevernleder fra medio juni 2024.

Stillingene er organisert i barneverntjenesten som er en av tre avdelinger i Familiens hus. Barneverntjenesten har 14,1 årsverk, og er delt inn i undersøkelsesteam og tiltaksteam. Hvert team har egen fagleder.

Familiens hus åpnet i januar 2021, og er lokalisert i Fauske sentrum i nye og tidsriktige lokaler. Her utgjør barneverntjenesten sammen med PPT og helsestasjons- og skolehelsetjenesten Familiens hus, en samlokalisering og samorganisering av tjenester for barn, unge og familier. Familiens hus har også etablert en avdeling for Home-Start Familiekontakten. Vårt oppdrag er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt trygge og styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Målsettingen er at familiene i kommunen skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus. Du vil få være en del av en tjeneste som setter tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og foreldrestøtte i fokus.

Som barnevernleder er du avdelingsleder og øverste leder for barneverntjenesten. Du inngår i ledergruppa for Familiens Hus, sammen med avdelingsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, avdelingsleder PPT og enhetsleder. Ledergruppa er sentral i utviklingen av tjenestetilbudet i Familiens Hus. Barnevernleder er underlagt enhetsleder for Familiens hus, som hører organisatorisk til i samhandlingsområdet for oppvekst og opplæring.

Kommunene Fauske og Sørfold har felles akuttberedskapstjeneste utenom kontortid, i helger, ferier og helligdager. Fauske barneverntjeneste driver tjenesten, og barnevernleder må påregne vakt/ -bakvakts tjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Lederansvar med oppfølging og veiledning av medarbeidere.
 • Vedtaksmyndighet på barnevernområdet
 • Sikre at barneverntjenesten oppfyller lovkravene
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Rapportering og statistikk
 • Inngå i et lederteam i enheten og bidra til en god samhandlingskultur som sikrer helhetlige tjenester for barn og unge i kommunen
 • Personal- og økonomiansvar i samarbeid med enhetsleder.
 • HMS-arbeidet på avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid
 • Mastergrad innen barnevern eller annet relevant fagområde er ønskelig, men ikke et krav
 • Relevant videreutdanning innen barnevern, administrasjon/ledelse og veiledning vektlegges.
 • Erfaring fra kommunalt og/ eller statlig barnevern.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, i team og tverrfaglig
 • Er tydelig og tilstedeværende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilling
 • Har gode samarbeidsevner og er omstillingsdyktig
 • Evne til å ta ansvar og oppnå gode resultat
 • Engasjement for faget og er en pådriver for utvikling
 • Bidrar med godt humør og til et godt miljø på arbeidsplassen

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig vekst
 • En spennende lederstilling der du er med å utvikle fremtidsrettede tjenester
 • Engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med spennende fagområder i utvikling.
 • Tilrettelegging for videreutdanning innen barnevernledelse ved behov.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i nye fine lokaler i Familiens hus
 • Lønn etter gjeldende avtale som avdelingsleder.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP

Politiattesten ikke eldre enn tre måneder må framvises før tiltredelse.

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lover, regel- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.
Velkommen som søker!

Fauske kommune ønsker ikke tilbud fra annonsører.

Kontaktinformasjon

Reidunn Bjørnådal Storli
Enhetsleder Familiens hus og integrering
 
Arbeidssted

Rådhusgata 2, 8200 Fauske

Fauske – den nest største kommunen i Salten, beliggende midt i Nordland og midt i Norge – med sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser.

Fauske kommune har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport – midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no

Barnevernleder, Familiens hus, Fauske kommune