Det er bare deg vi mangler

Virksomhetsleder legevakten i Arendal

Koordinerende enhet, Arendal kommune

Ønsker du å videreutvikle legevakten i Arendal? Liker du å finne gode løsninger sammen med andre? Er du samlende, trygg og engasjert? Da er det nettopp deg vi ser etter som nye leder av legevakten i Arendal.

Som virksomhetsleder på legevakten vil du være et team med virksomhetsleder for legetjenesten og overlege ØA helsehus, som sammen har ansvaret for legevakten.

Legevakten i Arendal er et interkommunalt samarbeid som dekker et befolkningsgrunnlag på omtrent 100.000 i tillegg til tilreisende. Legevakten har ca 30 årsverk sykepleiere, fagkoordinator og merkantil. Legevakten i Arendal flyttet høsten 2023 inn i Østre Agder helsehus og har fått gode og moderne lokaler. 

Helsehuset består av Legevakt, Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklarings-/korttidsavdeling, det er også planlagt et kommunalt fastlegekontor. Denne samlokaliseringen og fysisk nærhet til sykehuset vil gi spennende synergier. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fag, personal og økonomi
 • Ansvar for å videreutvikle legevakten i tråd med kommunenes behov og nasjonale krav i sammen med medarbeidere, fagansvarlig overlege, enhetens ledergruppe og samarbeidskommunene.
 • Aktivt bidra til å implementere kommunalt fastlegekontor i legevaktens lokaler og utvikle samarbeidet i ØA helsehus 
 • Bidra til å utvikle kommunale helse- og legetjenester

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen helsefag, fortrinnsvis sykepleier
 • Erfaring som leder fra lignende tjenesteområder vektlegges
 • Ønskelig med videreutdanning innen ledelse
 • Kandidater med annen relevant utdanning og relevant erfaring, kan vurderes særskilt
 • Ønskelig med erfaring med å lede endringsarbeid
 • Evne til god økonomiforståelse
 • God forståelse for personalplanlegging, inkludert turnus og arbeidstidsordninger
 • Behersker og har interesse for digitale verktøy
 • Du kan kommunisere klart og tydelig både muntlig og skriftlig på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig, nysgjerrig, leder gjennom tillit, har evne til både å lytte og dele og utvikler gode relasjoner
 • Du har gode tverrfaglige samarbeidsevner som bidrar til effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud
 • Du tar initiativ, er selvstendig og robust. Du har god prosessforståelse, viser gjennomføringsevne og tar ansvar for resultater
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral rolle i utviklingen av legevakten i Arendal og dens rolle i Østre Agder
 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et spennende og lærerikt fagmiljø med hyggelige kollegaer
 • Stillingen er definert som en ledende stilling og er derfor unntatt arbeidstidsbestemmelsene
 • Lønn og pensjon etter kommunale vilkår
 • Tiltredelse etter avtale

Kontaktinformasjon

Urd Berntsen
Enhetsleder

Søknadsfrist:
28.02.2024

Arbeidssted:
Klinkenberg 2
4848 Arendal

Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Vil du bli vår nye kollega? 

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune feiret 300 års jubileum i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Virksomhetsleder legevakten i Arendal – Arendal kommune