Daglig leder

Ønsker du å lede vårt selskap med samfunnsoppdrag innen miljørettet helsevern og folkehelse?

Vi søker en faglig kompetent og samarbeidsorientert leder som kan ivareta og videreutvikle Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) sin samfunnsoppgave, til beste for innbyggerne i regionen.

Som daglig leder vil du ha overordnet ansvar for drift og utvikling av selskapet, i samarbeid med medarbeidere og styre. Du vil arbeide utadrettet, bistå ved tjenesteleveranser og samarbeide med eierkommuner, herunder bl.a. kommuneoverleger og de virksomheter HMTS fører tilsyn med (bl.a. skoler, barnehager, badeanlegg og sykehjem).

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Ansvar for driften av selskapet, både faglig, administrativt, personalmessig og økonomisk.
 • Kvalitetssikre våre leveranser med tilsyn, saksbehandling og veiledning innen miljørettet helsevern, folkehelse, inneklima, helse i plan mm.
 • Sikre god koordinering og gjennomføring av oppgaver i henhold til vedtatte planer og kommunenes behov.
 • Bidra til utvikling av vårt dyktige kompetanseteam og sikre et godt arbeidsmiljø.
 • Sekretariat for kommuneoverlegeforum i Salten.
 • Samhandle med våre eierkommuner, på både politisk og administrativt nivå
 • Tilrettelegge for styrets arbeid, og være en pådriver for strategisk utvikling av selskapet.

Vi søker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning, gjerne innen forebyggende helsearbeid, internkontroll eller bygg/anlegg. Lang og relevant arbeidserfaring kan evt. kompensere for dette.
 • Har god kompetanse innen ett eller flere av våre fagfelt. F.eks. innen miljørettet helsevern, folkehelse, HMS, yrkeshygiene, smittevern, bygningsmessige forhold, inneklima, støy, o.l.
 • Helst har kunnskap om offentlig forvaltning, samt kjennskap til tilsynsarbeid og relevant lovverk. Bakgrunn fra privat sektor er også interessant.
 • Er en god lagbygger, har gode lederegenskaper og økonomiforståelse.
 • Er tillitsskapende og tydelig, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt uttrykker deg godt på norsk både muntlig og skriftlig.
 • Liker utfordringer, og er løsnings- og resultatorientert.
 • Er fleksibel og trives i et lite og kompetent fagmiljø med varierte oppgaver.

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med styreleder Ørjan Kristensen (976 53 657) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit Laastad (971 60 626).

Søknad sendes innen 22. november

Som interkommunalt selskap er vi underlagt Offentlighetsloven, og evt. unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Hvis begrunnelsen ikke er tilstrekkelig, vil du få anledning til å evt. trekke din søknad før offentliggjøring.

Ørjan Kristensen
Styreleder
Tlf. 976 53 657

Berit A. Laastad
Essensi AS
Tlf. 971 60 626

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap for Saltenregionen med kontorsted i Bodø. Vi er eid av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy. HMTS utfører lovpålagte tjenester innen bl.a. Folkehelselov og Smittevernlov på vegne av eierkommunene. Kjernevirksomheten er knyttet til miljørettet helsevern, folkehelse, inneklima, hygiene og helse i plan som berører innbyggere og brukere av bygg/områder. Dette omfatter både fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale forhold. Vi utfører tilsyn og veiledning ved bl.a. skoler, barnehager, badeanlegg, sykehjem, samt gir innspill til helse i planarbeid, tilbyr kurs, prosjekter og andre tjenester etter behov.

HMTS sin visjon er Trygge og sunne innbyggere, og våre kjerneverdier er kompetent, ansvarlig og tilgjengelig. Vi er en liten og faglig sterk organisasjon med godt omdømme og sunn økonomi. HMTS har gode samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt, og er medlem av Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverorganisasjon. Les gjerne mer om oss på www.hmts.no.

Daglig leder – Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS)