Fauske kommune søker etter nye medarbeidere

Helse og Omsorg, Fauske kommune

 

Søknadsfrist: 28. april 2024

Fauske – den nest største kommunen i Salten ligger midt i Nordland og midt i Norge – har sentral beliggenhet og med gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Bodø, søker etter nye medarbeidere. Kommunen er en relevant jobb- og bostedskommune for hele regionen. 

Livet i Fauske er nok ganske likt der du er nå, kanskje med oppfølging av barn, hverdagsrutiner, jobb og studier. Men vi tør påstå at livet i en liten by byr på mindre stress i hverdagen. Vi har stort sett alt i umiddelbar nærhet: treningshaller, barnehager, skoler, shoppingmuligheter, kafeer og restauranter og ikke minst en magisk fin natur. Det tar 40 minutter med tog til Bodø og flyplassen, så større byer er bare en svipptur unna.

For deg som lurer; ja det kan bli skikkelig kaldt om vinteren, men hva gjør vel det når vi kan fyre opp et bål under Nordlyset og stjernehimmelen? Dessuten veier de magiske Nordlandsnetter opp for alt! Midnattssola må bare oppleves.

Ergoterapeut

Vi har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut.
Fauske kommune har behov for en ergoterapeut for å fortsette med den viktige utviklingen og dreiningen mot forebyggende og rehabiliterende tjenester i kommunen. Fauske kommune innehar tre ergoterapeut stillinger.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en fleksibel og engasjert ergoterapeut som er med å bidra til Fauske kommunes satsning på forebyggende og rehabiliterende tjenester til våre innbyggere.

Ergoterapeutene har en viktig rolle i den helhetlige sammensetningen av de forebyggende og rehabiliterende tjenestene. I samarbeid med andre yrkesgrupper innen disse områdene skaper man grunnmuren i Helse og omsorg. Faglig kvalitet, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø er noe som kjennetegner rehabilitering og mestrings avdelingen.

Stillingen er plassert i Rehabilitering og mestrings avdelingen sammen med fysioterapeuter, Frisklivssentralen, ergoterapeuter, Hverdagsrehabilitering og lokalt hjelpemiddelteam. Ergoterapeutene bistår derfor hjelpemiddelteamet med utlevering og montering av hjelpemidler hvis det er behov for det. Avdelingen drar synergieffekter av hverandres fagområder og samarbeide til det beste for innbyggere i fauske kommune

Ergoterapeuter hos oss har et sterkt fokus på forebygging og rehabilitering hvor det å kartlegge brukers rehabiliteringspotensiale og ressurser er viktige oppgaver. De utøver forebyggende, behandlende og helsefremmende ergoterapi. Deler av stillingen er tilknyttet Buen korttidsavdeling hvor ergoterapeuten arbeider i team med fysioterapeut, sykepleier og lege.
Ergoterapeuten bistår i tilrettelegging av bolig og veiledning for at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. I stillingen inngår også bestilling av hjelpemidler og søknader til Hjelpemiddelsentralen i Nordland. Et godt og tillitsbasert forhold til brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere er viktig å ivareta i det daglige arbeidet.


Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som ergoterapeut
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Autorisasjon jf.Helsepersonellloven

Personlige egenskaper

 • Har arbeidserfaring innenfor relevant fagområde
 • Har gode kommunikasjons egenskaper, muntlig og skriftlig
 • Er nysgjerrig og har evne til raskt å tilegne deg ny kunnskap
 • Er selvstendig og liker å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Du jobber effektivt, strukturert, holder tidsfrister og tåler høyt tempo
 • Du er fag- og utviklingsorientert
 • Har engasjement og tar ansvar
 • Samarbeider godt både internt og eksternt med ulike aktører på forskjellige nivå
 • Bidrar i et kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • Jobbe med hele spekteret innen ergoterapi
 • Varierte og interessante arbeidshverdager i et godt og driftig arbeidsmiljø
 • Ledelse og kollegaer med ulik kompetanse, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har lyst til å gjøre en forskjell i Fauske kommune
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med et stort samfunnsansvar
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter tariff

Da barnehagene i Fauske er i omstillingsfase, vil det kunne bli både faste og midlertidige stillinger ledig.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tilsetting.  

Aktuelle kandidater må regne med intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.  

Velkommen som søker! 

Fauske kommune ønsker ikke tilbud fra annonsører.

Kontaktinformasjon

Hilde Christine Sørensen
Enhetsleder, Forebyggende og koordinerende tjenester
 
Arbeidssted

Helsetunet, Fauske, Norge

Kommunepsykolog

Vi søker leter en psykolog som har lyst til å være med oss på reisen fra tradisjon til innovasjon!

Fauske kommune ligger midt i Salten, kun en kort togtur fra Bodø. Vi er en oversiktlig kommune hvor samarbeid og kunnskapsdeling er viktige verdier. Vil du å bli en del av et dynamisk og fremtidsrettet arbeidsmiljø som som setter innbyggeren i sentrum?  Da ser vi frem til å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

Hos oss får du ha base i samhandlingsområdet for helse og omsorg. Vi tar vare på hverandre, heier på gode ideer og gir rom for å teste nye arbeidsformer. Hos oss får du utfordringer fra et bredt fagfelt.

Som kommunepsykolog i Fauske kommune inngår du i tverrfaglige team som jobber med barn og unge, og det er et tett samarbeid med kommuneoverlegen.

Relevante arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og oppfølging av ansatte i tjenestene
 • Samarbeid med relevante aktører i kommunen som fastleger, tjenesten for psykisk helse og rus, PPT, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenestene, skoler og barnehager
 • Rådgivende funksjon overfor relevante samarbeidsparter
 • Bidra til å forsterke vårt arbeid innenfor forebygging, tidlig intervensjon og lavterskeltiltak.
 • Bidra til å strukturere, organisere og drifte våre tjenester på en innovativ måte
 • I nært samarbeid med våre team, bidra  til god oppfølging av innbyggere
 • Foreslår og støtter opp om konkrete tiltak for å skape enda triveligere samarbeid og samhandling blant kommunens ansatte
 • Du vil få mulighet til å påvirke innholdet i stillingen

Kandidater blir vurdert fortløpende.

Kvalifikasjoner

Godkjent norsk autorisasjon som psykolog/psykologspesialist.

 • Du må gjerne ha, eller ønske om, spesialisering i samfunnspsykologi
 • Erfaring fra kommunalt arbeid er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

Du er:

 • Omgjengelig
 • Trygg på egen kompetanse
 • Initiativrik
 • Nytenkende
 • God på relasjonsbygging

Personlig egnethet vektlegges tungt.

Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale hvis du tenker at dette kanskje kan være noe for deg!

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø.
Gode muligheter for påvirkning på egen stilling og utviklingen av kommunens tilbud.
Samarbeid og nettverksbygging med kommunepsykologer i våre omkringliggende kommuner.

Lønn etter avtale
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Vi vil benytte oss av referanse innhenting etter samtykke fra kandidat.

Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. CV, vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker med i vurderingen lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 måneders prøvetid.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Kontaktinformasjon

Ann-Elise Os
Kommunalsjef helse og omsorg
 
Hans Erik Reinvik
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
 
Arbeidssted

Helsetunet, Fauske, Norge

Sykepleier

Fauske styrker de hjemmebaserte tjenestene, kom å bli med! 

Vi tilbyr et bredt spekter av oppgaver og rom for vekst. Du blir en del av vårt tverrfaglige team som følger opp brukere med sammensatte og til dels komplekse utfordringer. Målet er at den enkelte skal være best og lengst mulig, i eget liv. Kom til oss, en kommune som byr på optimal blanding av faglige utfordringer i et miljø hvor alle trives.  

Nevnte vi vårt faglige, positive og støttende arbeidsmiljø?

Vi har flere ledige faste stillinger inntil 100 %,  vikariater har vi også om du foretrekker det. 

Ansettelser skjer forløpende – Løp å søk! 

Arbeidsoppgaver

Du får:

 • Hjelpe oss med å levere trygge, gode, koordinerte og sammenhengende helse og omsorgtjenester
 • Observere, vurdere, kartlegge, veilede, samarbeide, koordinere, dokumentere og gjennomføre praktiske oppgaver
 • Utføre medisinske prosedyrer og ta ansvar for medikamenthåndteringen
 • Bruke moderne velferds teknologi og hjelpe oss med å ta ut potensialet i den
 • Akutte hendelser knyttet til våre alarmer og KAD plass
 • Veilede støtte og involvere brukere, pårørende og våre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant videreutdanning er et stort pluss
 • Gode ikt-kunnskaper, samt god dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • Liker å jobbe med mennesker og ser viktigheten av å skape gode relasjoner
 • Er fleksibel og innehar evne til omstilling og endring
 • Liker å jobbe turnus og har stort engasjement og arbeidskapasitet
 • Takler å arbeide både selvstendig, i team, tverrfaglig og tverretatlig
 • Ønsker å utvikle deg faglig og står opp for eget fag
 • Jobber målrettet, profesjonelt og strukturert med bruker
 • Er raus i møte med brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere
 • Mulighet til å være med å påvirke- og utvikle tjenesten.
 • Kompetansehevning og utviklingsmuligheter med avansement til blant annet koordinator funksjon
 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse

Gyldig politiattest ikke eldre enn tre måneder må fremvises før tiltredelse. 
Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lover, regel- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder kjønn funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Fauske kommune kan bli offentliggjort jf. offentlighetsloven §25.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.

Kontaktinformasjon

Gro Jørgensen
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester
Arbeidssted

Helsetunet, Fauske, Norge

Fag- og kvalitetskoordinator

Heldøgns omsorg (Helse og omsorg) i Fauske kommune har nå ledig en spennende stilling som fagutviklingskoordinator. 

Vi ser etter deg som kan bidra inn i enhetens kvalitets- og utviklingsarbeid. 

Liker du å koordinere og skape et godt grunnlag for andre kollegaer slik at de får det beste utgangspunktet for å yte gode tjenester.  

Arbeidet utføres i samarbeid med avdelingsledere og teamkoordinatorer i de ulike avdelingene.  

Er du faglig engasjert og vil utvikle tjenesten sammen med oss? 

Stillingen har enhetsleder som nærmeste overordnede.  

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar i enhetens fag – og kvalitetsarbeid jfr. Forskrift om Ledelse og Kvalitetsforbedring i omsorgstjeneste
 • Utarbeide, implementere og følge opp faglige prosedyrer i kvalitetssystem 
 • Koordinere/lede prosjektarbeid 
 • Stimulere til faglig utvikling og koordinering av internundervisning 
 • Bistå med utforming av opplæring og veiledning av nyansatte, studenter og elever 
 • Bistå i enhetens planarbeid 
 • Bistå avdelingsleder i forbindelse med tilsyn o.l. 
 • Tilstedeværelse i avdelingene (holde seg oppdatert på utfordringer i avdelingene) 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie – relevant videreutdanning er ønskelig 
 • Gjerne erfaring fra prosjektarbeid, veiledning og fag- og kvalitetsutvikling 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder presentasjonsteknikk 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som 

 • Har evne til å jobbe selvstendig samtidig som du skaper gode resultater sammen med dine medarbeidere 
 • Har god kommunikasjons- og formidlingsevne 
 • Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig 
 • Har god relasjons-kompetanse 
 • Kan jobbe strukturert og planmessig 
 • Er fleksibel og løsningsorientert  
 • Har evne til å skape tillit og bidra til godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vil bli vektlagt høyt. 

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Støtteordninger til videreutdanninger

Gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder må kunne fremvises før tiltredelse. 

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lover, regel- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.  

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.  

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.  
Velkommen som søker! 

Kontaktinformasjon

Therese Eriksen

Arbeidssted

Helsetunet, Fauske, Norge

Fauske – den nest største kommunen i Salten, beliggende midt i Nordland og midt i Norge – med sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser.

Fauske kommune har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport – midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no

Kommunepsykolog, Sykepleier, Fag- og kvalitetskoordinator, Ergoterapeut – Fauske kommune