Harstad kommune

Rørlegger/VA operatør

Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100 % fast stilling som rørlegger/VA-operateratør.

Dine arbeidsoppgaver:

Rørlegger deltar i utførende drift og vedlikehold av kommunens Vann og Avløps-anlegg (VA-anlegg). Arbeidene omfatter bl.a: Tilsyn, vedlikeholdsarbeid og reparasjon på kommunens VA-anlegg, både ledningsnett og installasjoner tilknyttet ledningsnettet. Delta i gjeldende vaktordning for rørleggere/driftsoperatører. Delta i andre tilliggende oppgaver ved enhetens behov.

Rørleggerne jobber i team på 2 personer.

Kvalifikasjonskrav:

 • Fagbrev som rørlegger og/eller utdanning som driftsoperatør innen VA-faget. Vi vil også vurdere søkere med annen relevant utdanning og relevant arbeidserfaring.
 • Førerkort kl. B
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.
 • Vi ønsker at du er en faglig dyktig, positiv og serviceinnstilt arbeidstaker, som har god etisk standard og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass
 • Vi har eget bedriftsidrettslag, HABIL som er et aktivitets- og idrettstilbud for alle ansatte i Harstad kommune
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet. 

Kontaktpersoner:
Elin Merethe Nikolaisen
Avdelingsleder
+47 909 52 002

Svein-Arne Johansen
Enhetsleder
+47 913 06 210

Søknadsfrist: 
24.03.2024
Tiltredelse:
01.06.2024
Arbeidssted: 
Samaanlegget

Harstad kommune
Drift- og Utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:
– vann og avløp
– kommunale veg og trafikkanlegg
– kommunale park og idrettsanlegg
– kommunalt parkeringsområde

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr 250 mill. Til å produsere gode
tjenester innen disse områdene er vi ca 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange
interessante og svært viktige samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

Harstad kommune – Rørlegger VA operatør