Motiveres du av samfunnsutvikling? Bidra til å utvikle Saltdal kommune og legge til rette for næringslivet.

Vi søker
Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

En av våre ansatte går av med pensjon etter lang tjeneste i vår kommune og vi søker derfor etter hans etterfølger. 

Vi søker en person som motiveres av samfunnsutvikling og vil være med å utvikle Saltdal kommune for fremtiden gjennom spennende og faglig interessante oppgaver innenfor tjenesteområde Plan og Utvikling. Plan og utvikling er lokalisert på Rådhuset i Saltdal kommune og det er 7 stillinger i avdelingen.

Avdelingen søker etter en utadvendt, fleksibel og løsningsorientert person som skal være en tydelig pådriver med å lede prosjekter innenfor kommunal infrastruktur og ha ansvar for budsjett, oppfølging og rapportering og fremdrift i investeringsprosjekter. Dette inkluderer styring og ledelse av utbyggingsprosjekter gjennom alle prosjektets faser. Prosjektleder skal også jobbe med å støtte og inspirere for at kommunen skal fremstå som attraktiv for etablering av bedrifter ved tilrettelegging av næringstomter og tilrettelegge for bosetting.

Du må være selvstendig, strukturert og resultatorientert person. Du er åpen for utfordringer, deler kunnskap og er en positiv støttespiller for kolleger. Her er vi et team, der alle bidrar på tvers. Du er stødig og strukturert og jobber målrettet for å skape gode resultater.

Stillingen inkluderer også saksbehandling og å skrive politiske saker. I tillegg vil det også bli tillagt andre oppgaver under området Teknisk i samråd med leder. Du bør derfor mestre både tekniske, økonomiske og juridiske utfordringer.

Oppstart i stillingen etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Del av kommunens tverrfaglige ingeniørteam/prosjektgruppe
 • Prosjektutvikling og prosjektarbeid innen kommunal infrastruktur, som vei, vann og avløp og andre kommunale prosjekter.
 • Offensiv tilrettelegging og utvikling av kommunal infrastruktur for næringslivet
 • Planlegge byggeklare næringstomter i takt med behovet
 • Byggeledelse av prosjekter, med ansvar for framdrift og økonomi.
 • Samarbeid med andre aktører om utvikling og tilrettelegging for næringslivet.
 • Kommunal tilrettelegging ved kjøp og salg av kommunal grunn.  Grunnerverv av areal til bolig og næringsformål. Utarbeide og ivareta avtaler ved kjøp og salg.
 • Utredning og saksbehandling innenfor ansvarsområdene.
 • Offentlig anskaffelse.
 • Grunnervervelse.
 • Aktiv deltakelse i plan- og reguleringsprosesser 

Kvalifikasjoner

 • Relevant Høgskole utdanning
 • Lang erfaring og annet utdanningsløp kan kompensere for utdanningskrav.
 • Det er krav om god IT-forståelse
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor relevante arbeidsoppgaver
 • Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som.

 • Er selvstendig og faglig dyktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert arbeidsform
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og med interesse for utvikling innenfor fagområdet.
 • Imøtekommende løsningsorientert og ansvarlig
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. 
 • God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring KLP
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kollegaer med høy kompetanse og godt humør.
 • Fleksitid
 • Flyttegodtgjøring etter nærmere avtale.

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Hvis du ønsker mer informasjon om KLP gå inn her “Offentlig tjenestepensjon  – kort fortalt”

Annet:

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Arbeidsplassene i Saltdal kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile Saltdals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn. Saltdal kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Kontaktinformasjon:
Tom Johannessen
Avdelingsdirektør Teknisk
Mobil: 468 19 095
E-post: tom.johannessen@saltdal.kommune.no

Søknadsfrist: 5. mai 2024
Arbeidssted: Rognan

Prosjektingeniør – Saltdal kommune