Harstad kommune

Prosjektleder Vann og Avløp

Vi har fra 01.06.2024, ledig 100 % fast stilling som prosjektleder for Vann og Avløp. Annen tiltredelsesdato kan avtales.

Harstad kommune har mange store og spennnende utbyggingsprosjekter på gang, ikke minst innenfor fagfeltet Vann og Avløp. For å følge opp forestående oppdrag har vi behov for en dyktig og erfaren prosjektleder i vårt team.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil være oppfølging av VA-prosjekter i henhold til sanerings- og virksomhetsplan
 • Innhentlig av rådgivningstjenester og gjennomgang av mottatt prosjekteringsgrunnlag
 • Ansvar for utlysninger og kontraheringsprosesser, enten direkte eller i samarbeid med rådgivere og prosjektkoordinator.
 • Som prosjektleder vil du delta på møter for kontraktsinngåelse, oppstartsmøter og eventuelt også byggemøter sammen med byggeledere for oppfølging i byggetid.
 • Gjennomgang og godkjenning av utbyggingsprosjekter i privat regi, i samarbeid med team

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør med eksamen fra universitet/høgskole innen fagområdet Vann & Avløp/Miljøteknikk og/eller anleggsteknikk. Annen relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert.
 • Relevant arbeidserfaring særlig innen plan- og prosjektarbeid samt kunnskap om regelverk for Offentlig anskaffelse og anbudsprosess. Erfaring med byggeledelse vil være en fordel.
 • Det vil være en fordel å ha god kunnskap om prosjektbeskrivelse etter NS3420

Personlige egenskaper og egnethet som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

  Vi tilbyr:

 • Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser mv
 • Gode arbeidsforhold og gode kollegaer
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement
 • Lønn etter avtale
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Elin Merethe Nikolaisen
Avdelingsleder
+47 909 52 002

Svein-Arne Johansen
Enhetsleder
+47 913 06 210

Søknadsfrist: 
02.04.2024
Tiltredelse:
01.06.2024
Arbeidssted: 
Drift og utbyggingstjenesten

Harstad kommune
Drift- og Utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:
– vann og avløp
– kommunale veg og trafikkanlegg
– kommunale park og idrettsanlegg
– kommunalt parkeringsområde

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr 250 mill. Til å produsere gode
tjenester innen disse områdene er vi ca 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange
interessante og svært viktige samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

Harstad kommune – Prosjektleder Vann og Avløp – [#]