Vil du være med på laget og bygge en spennende fremtid?


Vi søker

Prosjekteringsleder

Teknisk produksjonsleder

PROSJEKTERINGSLEDER

Vi søker nå prosjekteringsleder til Harstad. Som prosjekteringsleder er du et sentralt bindeledd mellom rådgivere og vår prosjektorganisasjon i planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen. 

Du som har relevant ingeniørgrad og erfaring fra entreprenørbransjen eller rådgiverbransjen vil passe godt i stillingen. 

Du har gjerne en særskilt interesse for byggetekniske løsninger, er engasjert og initiativrik. Det forventes at du besitter digital kompetanse over gjennomsnittet, og det er en fordel at du har kjennskap til VDC, LEAN-planlegging, ICE-metodikk og BIM. 

Ansvar og arbeidsoppgaver som prosjekteringsleder:

 • Lede prosjekteringsgruppen og koordinere arbeidet mot prosjektledelsen på prosjektet
 • Utarbeide prosjekteringsplan, og koordinere mot prosjektets hovedfremdriftsplan og innkjøpsplan
 • Kontrollere arkitekters og rådgivende ingeniørers leveranse, og sikre at riktige løsninger velges ut fra gitte rammer, budsjetter og tidsplaner
 • Bidra i tidligfase med konseptutvikling, kalkyleprosessen samt skisse/forprosjekt

Som prosjekteringsleder i Bjørn Bygg blir du en del av et større faglig miljø i vår tekniske avdeling, hvor det er gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving.

Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.

Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.

Vi har konkurransedyktige betingelser med svært gode pensjons- og forsikringsordninger inkl. AFP.

Ta kontakt med distriktssjef Trygve Nilsen på +47 996 02 714 eller vår rådgiver Rune Frøyslie på mobil +47 402 82 150, hvis du har spørsmål om stillingen.

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist 28. mai 2024, vi behandler søknader fortløpende.

Rune Frøyslie
Rådgiver i De4
rune.froyslie@de4.no
+47 402 82 150

Trygve Nilsen
Dk-Sjef
+47 996 02 714

TEKNISK PRODUKSJONSLEDER

Vi ønsker å styrke vårt team med teknisk kompetanse i Harstad og søker derfor etter en ITB /teknisk spesialist som kan styre og koordinere tekniske fag på våre byggeplasser. Du som har praktisk erfaring fra byggeplass innen tekniske fag, og har ledet og koordinert andre vil passe i stillingen hos oss. 

Vi styrker laget på teknisk, vil du være med å bygge et lag for tremtida?

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller tilsvarende innenfor tekniske fag som VVS, elektro eller automasjon
 • Erfaring som arbeidsleder eller prosjektleder eller rådgiver, og kjennskap til prosesser og priser fra utførende side 
 • God faglig/tverrfaglig forståelse av VVS- og elektrosystemer
 • Erfaring med byggautomasjon og SD-anlegg
 • Kjennskap og erfaring med systematisk ferdigstillelse BA2015, NS3935 Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB) og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Erfaring med bruk av LEAN tankegang i prosjekter
 • Identifiserer deg med våre verdier; jordnær, utviklende, personlig og pålitelig

Som person trives du med å samarbeide med andre, samtidig som du også evner å jobbe selvstendig når det kreves. 

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Bidra i utviklingsfasen av samspillsprosjekter
 • Kostnadsestimering og budsjettering av tekniske fag som en del av markedsarbeidet
 • Sikre integrasjon mellom tekniske bygningsinstallasjoner
 • Koordinering og grensesnittkontroll mellom tekniske installasjoner
 • Ansvaret for innkjøp og kontrahering av tekniske fag
 • ITB-ansvarlig i skisse-, forprosjekt og detaljprosjektering
 • Ansvarlig for gjennomføring av prøvedrift
 • Systemintegrator i gjennomføringsfase og idriftsettelse
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre sluttfaser på de tekniske anleggene i våre prosjekter
 • Bidra med erfaringsoverføring og videreutvikling av vårt fagmiljø for tekniske fag

Vi er en solid samfunnsbygger med et godt arbeidsmiljø, spennende muligheter i et stort konsern samt konkurransedyktige lønnsbetingelser inkludert pensjons- og personforsikringsordninger med AFP mm. 

Ta kontakt med distriktssjef Trygve Nilsen på +47 996 02 714 eller vår rådgiver Rune Frøyslie på mobil +47 402 82 150, hvis du har spørsmål om stillingen.

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist 28. mai 2024, vi behandler søknader fortløpende.

Rune Frøyslie
Rådgiver i De4
rune.froyslie@de4.no
+47 402 82 150

Trygve Nilsen
Dk-Sjef
+47 996 02 714

Peab Bygg AS Hålogaland

Peab Bygg AS er et heleid datterselskap av Peab, i januar i år ble Peab AS fusjonert inn i Bjørn Bygg AS til det nye selskapet Peab Bygg AS. Peab er et nordisk konsern med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 58 milliarder SEK. Peab i Norge er ca 1800 medarbeidere med en årlig omsetning på om lag 7,5 milliarder NOK. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser,  utvikler vi anlegg og bygger et bærekraftig samfunn.

Peab Bygg AS består av to regioner, Øst og Nord, med hovedkontor i Tromsø. I region Nord har vi fire distrikt med tilhørende distriktskontor, Finnmark med kontor i Alta, Tromsø med kontor i Tromsø, Midt Troms med kontor på Finnsnes og Hålogaland med kontor i Harstad.

Region Nord har om lag 400 ansatte og en omsetning på ca. 1,6 milliarder NOK.  Vi driver allsidig virksomhet innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold for både private og offentlige byggherrer.     

De4 – Prosjekteringsleder og Teknisk Produksjonsleder – Peab Bygg as