Vi søker:

Prosjektleder

Hos Åge Nilsen får du muligheten til å være med på de mest spennende og avanserte jobbene i vår region. Vår kompetanse gjør at ingen oppdrag er for store eller for avanserte til at vi kan levere.

Oppdragslisten viser at vi gang på gang vinner oppdrag når det er komplekse og innovative entrepriser. Noen ferske eksempler på dette er utbyggingen av nye UNN Narvik, Hammerfest sykehus, Tromsøbadet, lakseslakteriet Salmar InnovaNor, Smørbukklia Studentboliger og en rekke utbygginger for Forsvaret.

Vi garanterer at du får en utviklende arbeidshverdag med blant annet disse oppgavene:

 • Ledelse og styring av prosjekter/servicejobber fra start til slutt
 • Kalkulasjon, tilbudsavgivelse og kontraktinngåelse
 • God kommunikasjon med våre kunder, herunder håndtere deres behov og forventninger
 • Koordinere og samarbeide med håndverkere, leverandører og underentreprenører
 • Budsjett- og tidsstyring av prosjektene
 • Sikre etterlevelse av lover og forskrifter
 • Kvalitetssikring av planlegging, gjennomføring og overlevering

Kvalifikasjoner

 • Relevant rørfaglig utdanning
 • Erfaring som prosjektleder eller serviceleder
 • God kunnskap om rørtekniske systemer og produkter
 • Fortrolig med bruk av aktuelle IT-applikasjoner
 • Sterke lederferdigheter, hvor det viktigste er robusthet til å sikre stødig prosjektstyring, samt evne til motiverende ledelse av teamet
 • Gode ferdigheter i planlegging, kombinert med evne til å håndtere det uforutsette gjennom solid løsningsorientering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for prosjekter, samtidig som du er uredd for å be om råd når det er nødvendig

Vi tilbyr

 • Muligheten til å lede avanserte og faglig utfordrende prosjekter
 • Et ambisiøst og faglig sterkt kollegium
 • Et arbeidsmiljø kjennetegnet av samarbeid og engasjement
 • Gode rammer for faglig og personlig utvikling, herunder videreutdanning
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Arbeidssted: Tromsø, Harstad eller Setermoen

Jørn Dale
Leder for prosjektavdelingen, Åge Nilsen AS
+47 958 75 960
jorn.dale@agenilsen.no

Åge Nilsen AS har gjennom innovativ og offensiv satsing etablert seg som en av Nord-Norges ledende rørleggerbedrifter. Vi utfører entrepriser i alle kategorier med hensyn til størrelse og kompleksitet. Hovedtyngden av våre prosjekter er innenfor næringsbygg, industri, boligprosjekter, skoler og undervisningsbygg, samt installasjoner for Forsvaret.

Selskapet håndterer også serviceavtaler og andre oppdrag både for proff- og privatkundemarkedet. I tillegg satser selskapet innenfor industri, fiskeri og proffservice. Vårt markedsområde favner nordre Nordland, Troms og Finnmark.

Selskapet ble etablert i Tromsø i 1957, og er i dag lokalisert med kontorer også i Harstad og på Setermoen. Årlig skaper våre 75 ansatte omsetning for 200 millioner kroner.

Det er våre ansatte som skaper verdi, gjennom å levere kvalitet i løsninger og installasjoner til våre kunder. Det forplikter oss til å sette det gode arbeidsmiljøet høyt. Samtidig er det viktig at vi som fellesskap skal levere i henhold til vår visjon og gjøre våre verdier.

Åge Nilsen AS har gjennom innovativ og offensiv satsing etablert seg som en av Nord-Norges ledende rørleggerbedrifter. Vi utfører entrepriser i alle kategorier med hensyn til størrelse og kompleksitet. Hovedtyngden av våre prosjekter er innenfor næringsbygg, industri, boligprosjekter, skoler og undervisningsbygg, samt installasjoner for Forsvaret.

Selskapet håndterer også serviceavtaler og andre oppdrag både for proff- og privatkundemarkedet. I tillegg satser selskapet innenfor industri, fiskeri og proffservice. Vårt markedsområde favner nordre Nordland, Troms og Finnmark.

Selskapet ble etablert i Tromsø i 1957, og er i dag lokalisert med kontorer også i Harstad og på Setermoen. Årlig skaper våre 75 ansatte omsetning for 200 millioner kroner.

Det er våre ansatte som skaper verdi, gjennom å levere kvalitet i løsninger og installasjoner til våre kunder. Det forplikter oss til å sette det gode arbeidsmiljøet høyt. Samtidig er det viktig at vi som fellesskap skal levere i henhold til vår visjon og gjøre våre verdier.

Åge Nilsen AS – Prosjektleder