Arendal kommune søker

Avdelingsleder Vann

Avdelingsleder Transportsystem Avløp

Kommunalteknikk og geodata

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Arendal kommune ser mangfold, inkludering og ulikhet som en styrke for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi ønsker medarbeidere som har ulik kompetanse, bakgrunn, erfaring, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og alder. Vi vil også strekke oss langt for å ansette og legge til rette for medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne og/eller en eller annen form for “hull i CV”. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Avdelingsleder Vann

Arendal kommune er fremtidens kommune på Sørlandet. Vi planlegger nå for nyetableringer av bedrifter og økt innbyggertall. For å imøtekomme de nye mulighetene og utfordringene har enheten for Kommunalteknikk og geodata omorganisert seg. I forbindelse med den nye organisasjonen søker vi en avdelingsleder til Avdelingen Vann.

Som avdelingsleder for Vann vil du få ansvar for Arendals samlede infrastruktur innen vanndistribusjon (450 km vannledningsnett, 4 stk. pumpestasjoner og 26 stk. trykkøkningsstasjoner), samt kommunalt vannbehandlingsanlegg og krisevannverk. Du kommer til å lede tolv erfarne og kompetente medarbeidere og ha ansvaret for et driftsbudsjett på om lag 30 mill./år. Avdeling vann er samlokalisert på en moderne felles driftsstasjon for vann, avløp, mobilitet, verksted og intern anleggsavdeling.

Sammen med kolleger og ansatte i avdelingen vil du være både ansvarlig og ledende i ulike store og små samfunnskritiske prosjekter innen kommunalteknisk infrastruktur.

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for Drift og Vedlikehold VA, og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse med budsjett, resultat og personalansvar
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens vannbehandlingsanlegg og krisevannverk
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens distribusjonssystem vann med tilhørende pumpestasjoner/trykkøkningsstasjoner
 • Saksbehandling
 • Informasjonsspredning i egen virksomhet samt løpende rapportering
 • HMS-oppfølging i egen virksomhet
 • Kvalitetsutvikling inkl. KPI i egen virksomhet
 • Anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Kommunikasjon med media

Kvalifikasjoner

 • Minimum Bachelorgrad innen relevant fagområde, arbeidslivserfaring samt fagbrev og studier innenfor teknisk fagskole kan erstatte hele eller deler av formell utdanning
 • Dokumentert gode resultater som leder med budsjett-, resultat- og personalansvar eller motsvarende minst 60 studiepoeng innen ledelse
 • Dokumentert god kompetanse innen digitale arbeidsverktøy og automasjonssystem innen VA-området
 • Dokumentert god kompetanse innen HMS-ledelse, kvalitetsutvikling og risikostyring
 • Erfaring med prosjektledelse eller prosjektdeltagelse
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor 
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som er trygg i rollen og forstår forskjellen mellom sjef og leder. Du må kunne samarbeide godt tverrfaglig og ser muligheter sammen med andre samtidig som du kan arbeide sjølstendig. Du er utviklings- og løsningsorientert, nysgjerrig på nye teknologiske trender og holder deg faglig oppdatert. Du forstår nær det er viktig med helhetsbilde eller detaljer for å lykkes, og har lyst til å bidra til vårt samfunnsoppdrag. For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen er det viktig med egenskaper som:

 • Kunne jobbe selvstendig
 • Ha gode lederevner i forhold til personalhåndtering
 • Kommunisere enkelt og tydelig
 • Være samarbeidsvillig og åpen for omstillinger
 • Ha god serviceinnstilling og samarbeidsevne
 • Være resultatorientert
 • Være god til å motivere og få det beste ut av andre

Vi tilbyr

 • Sentral rolle i utviklingen av VA i Arendal kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Intern lederskole med lederstøtte
 • Jobbe sammen med kompetente medarbeidere i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Sten Terje Jørgensen
Virksomhetsleder
Tlf. +47 958 08 631
 

Arbeidssted
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal 

Søknadsfrist: 21. april 2024

Foto: Mona Hauglid

Avdelingsleder Transportsystem Avløp

Arendal kommune er fremtidens kommune på Sørlandet. Vi planlegger nå for nyetableringer av bedrifter og økt innbyggertall. For å imøtekomme de nye mulighetene og utfordringene har enheten for Kommunalteknikk og geodata omorganisert seg. I forbindelse med den nye organisasjonen søker vi en avdelingsleder til Avdelingen Transportsystem Avløp.

Som avdelingsleder for Transportsystem Avløp vil du få ansvar for Arendals samlede infrastruktur innen avløp (465 km spillvannsnett, 230 km overvannsnett og 195 stk. pumpestasjoner). Du kommer til å lede ti erfarne og kompetente medarbeidere og ha ansvaret for et driftsbudsjett på om lag 30 mill./år. Avdelingen har egen stor spylebil og rørinspeksjonsbil, og er samlokalisert på en moderne felles driftsstasjon for vann, avløp, mobilitet, verksted og intern anleggsavdeling.

Sammen med kolleger og ansatte i avdelingen vil du være både ansvarlig og ledende i ulike store og små samfunnskritiske prosjekter innen kommunalteknisk infrastruktur.

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for Drift og Vedlikehold VA, og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse med budsjett, resultat og personalansvar
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for transportsystem avløp med tilhørende pumpestasjoner
 • Saksbehandling
 • Informasjonsspredning i egen virksomhet samt løpende rapportering
 • HMS-oppfølging i egen virksomhet
 • Kvalitetsutvikling inkl. KPI i egen virksomhet
 • Anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Kommunikasjon med media

Kvalifikasjoner

 • Minimum Bachelorgrad innen relevant fagområde, arbeidslivserfaring med fagbrev og studier innenfor teknisk fagskole kan erstatte hele eller deler av formell utdanning
 • Dokumentert gode resultater som leder med budsjett-, resultat- og personalansvar eller motsvarende minst 60 studiepoeng innen ledelse
 • Dokumentert god kompetanse innen digitale arbeidsverktøy og automasjonssystem innen VA-området
 • Dokumentert god kompetanse innen HMS-ledelse, kvalitetsutvikling og risikostyring
 • Erfaring med prosjektledelse eller prosjektdeltagelse
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor 
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som er trygg i rollen og forstår forskjellen mellom sjef og leder. Du må kunne samarbeide godt tverrfaglig og ser muligheter sammen med andre samtidig som du kan arbeide selvstendig. Du er utviklings- og løsningsorientert, nysgjerrig på nye teknologiske trender og holder deg faglig oppdatert. Du forstår når det er viktig med helhetsbilde eller detaljer for å lykkes, og har lyst til å bidra til vårt samfunnsoppdrag. For å løse de oppgaver og utfordringer som ligger i rollen er det viktig med egenskaper som:

 • Kunne jobbe selvstendig
 • Ha gode lederevner i forhold til personalhåndtering
 • Kommunisere enkelt og tydelig
 • Være samarbeidsvillig og åpen for omstillinger
 • Ha god serviceinnstilling og samarbeidsevne
 • Være resultatorientert
 • Være god til å motivere og få det beste ut av andre

Vi tilbyr

 • Sentral rolle i utviklingen av VA i Arendal kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Intern lederskole med lederstøtte
 • Jobbe sammen med kompetente medarbeidere i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Sten Terje Jørgensen
Virksomhetsleder
Tlf. +47 958 08 631


Arbeidssted
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal kommune

Søknadsfrist: 21. april 2024
Foto: Mona Hauglid
Avdelingsleder Vann, Avdelingsleder Transportsystem Avløp – Arendal kommune