Til spennende prosjekter i Salten søkes 

Prosjektledere og Anleggsledere

Om stillingene

Moldjord bygg og anlegg har gjennom 2023 bygget opp en meget god portofølge av prosjekter, og vi trenger flere dyktige medarbeidere. 

De neste årene skal vi blant annet levere på følgende større prosjekter: 

 • Salten Smolt i Kilvika ut 2025.
 • Yara i Glomfjord ut 2025.
 • Green H Hydrogenfabrikk i Bodø ut 2025

Flere spennende prosjekter i planleggingsfasen. Prosjektene er typiske store betong og industri prosjekt.

For å følge opp den økte oppdragsmengden trenger vi både prosjektledere og anleggsledere.  Vi ønsker å høre fra deg som har mye erfaring, og du som er relativt ny i  vår bransje. 

Hos Moldjord bygg og anlegg kan vi love spennende og utfordrende prosjekter som går over flere år. Vi forutsetter at du liker å ha kontroll og god oversikt.  At du kommer godt overens med kollegaer og samarbeidspartnere er spesielt viktig hos oss. 

Dine arbeidsoppgaver som prosjektleder

 • Du vil få mulighet til å lede prosjektet fra tidligfasen og fram til ferdigstillelse og overlevering.
 • Du har ansvar for å utforme prosjektets kontrakts og gjennomføringsstrategi.
 • Ivareta dialog med nødvendige myndigheter, og sørge for nødvendige godkjenninger og tillatelser.
 • Se til at prosjektet gjennomføres seriøst og med god kvalitet. 
 • Sørge for god koordinering, og etterlevelse av de krav vi har til godt prosjektarbeid.
 • Følge opp og rapportere status, prognoser, usikkerheter og avvik.
 • Kontinuerlig bidra til forbedring av våre arbeidsprosedyrer.

Dine arbeidsoppgaver som anleggsleder

 • Du vil få mulighet til å være med å lede prosjektet fra tidligfasen og fram til ferdigstillelse og overlevering.
 • Du har ansvar for daglig drift av byggeplass.
 • Ivareta dialog med nødvendige prosjektledelse og byggeledelse hos byggherren..
 • Se til at prosjektet gjennomføres seriøst og med god kvalitet.
 • Sørge for god koordinering, og etterlevelse av de krav vi har til et godt prosjekt.
 • Koordinere aktivitet og kontakt med underentreprenører.
 • Lede og administrere egenproduksjon.
 • Følge opp og rapportere status, prognoser, usikkerheter og avvik.
 • Kontinuerlig bidra til forbedring av våre arbeidsprosedyrer.

Foto: G.S. Indregård

Vi vil at du

 • Er god med folk. 
 • Er nøyaktig, strukturert og planmessig.
 • Dokumenterer underveis.
 • Er i forkant – og tar opp utfordringer i prosjektene.
 • Har sterk gjennomføringsevne.
 • Håndterer mange oppgaver parallelt.
 • Har vilje og evne til å lære nytt.

Foto: G.S. Indregård

Dine kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ingeniør/sivilingeniør innenfor bygg & anlegg. Andre relevante utdanninger kan også vurderes. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Du har gjerne erfaring fra kalkulasjon og fra byggeplass.
 • Du har god kjennskap til prosjektstyring, herunder planlegging, risikostyring og kostnadsoppfølging i prosjekt
 • Du har gjerne noe års erfaring som prosjektleder/ anleggsleder med dokumenterte resultater, men yngre kandidater oppfordres også til å søke på stillingene.
 • Du gjør deg forstått både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. 

Vi tilbyr

 • Gode og konkurransedyktige betingelser. 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Korte rapporterings- og beslutningsveger.
 • Mulighet til å ta del i mange typer oppdrag/prosjekter.
 • Kurs og faglig oppdatering etter ønsker og behov.

Spørsmål om stillingen

Vi vurderer søknader løpende, samtidig er søknadsfrist for denne prosessen satt til 6. november 2023. 

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med: 

 • Daglig leder Finn Nikolaisen – 456 10 920 – finn@moldjord.no 
 • Rekrutterer Leif Magne Hjelseng/ NNL – 971  93 409 – lmh@nnl.no 

https://moldjord.no/intro

Søknadsfrist: 6. november 2023
Arbeidsted: Bodø/Beiarn

 

Om oss

Moldjord Bygg og Anlegg AS er en tradisjonsrik entreprenørbedrift med kontorer i Beiarn, Bodø, Gildeskål og Meløy.

De senere år har selskapet hatt en årsomsetning på 200-250 mil. kr og 60-80 ansatte. Ordrereserven per dags dato er god.  

Vi gjennomfører totalentrepriser, fra grunn til ferdige bygg.

Vi har de senere årene hatt ansvar for flere VA-prosjekter, skolebygg, forretningsbygg, boligblokker, fabrikkbygg, kraftverk, vei-utbyggingsprosjekter, kaier, bruer og kompliserte betongkonstruksjoner.

Moldjord Bygg og Anlegg – Prosjektledere og Anleggsledere