Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams ligger på Løkken Verk i Orkland kommune og har i dag 10 faste ansatte og rundt 350 studenter på deltid. Skolen tilbyr deltids utdanninger innen bygg-, anleggsteknikk-, prosessteknikk-, maskinteknisk drift-, sveiseteknikk, elkraft-, elektronikk-, automatisering-, psykisk helse- og rusarbeid, barn med særskilt behov. For mer informasjon om skolen og studiene vi tilby: www.thyf.no.

Skolens undervisning er organisert gjennom ukentlige samlinger hovedsakelig en dag i uka for samtidige studier. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid (live) der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at studenten kan ta utdanning samtidig som de jobber og der de bor.

Ledige stillinger:

Faglærer anleggsteknikk

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams søker faglærer til undervisningsstilling innenfor anleggsteknikk.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning 
 • Pedagogisk oppfølging av studentene
 • Samarbeide med andre lærere/fagressurser i organisasjonen og eksternt
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning innen byggteknikk 
 • Du har relevant og oppdatert praksiserfaring innen fagområdet
 • Du har gjerne erfaring som prosjektleder
 • Du har gjerne praktisk erfaring med DAK og BIM-X
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Pedagogisk utdanning 
 • Søkere som mangler pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men vil ved tilsetting gjøres på vilkår om at dette tas innen en avtalt tidsperiode.
Personlige egenskaper
 • Engasjert innenfor fagområdet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner til studentene
 • Lærevillig
 • God IKT-kompetanse 
 • Positivt og godt humør
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale og gjeldende regelverk
 • Pensjonsordning i henhold til gjeldende regelverk
 • Godt fagmiljø med dyktige og kompetente kolleger
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Moderne undervisningslokaler og løsninger
Søknadsfrist: 19.05.2021
 

Kontakt

Rune Wiggen
Fagskoleleder, Chr. Thams
 92409004
 runwi@trondelagfylke.no

Faglærer byggteknikk

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams søker faglærer til undervisningsstilling innenfor byggteknikk.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning 
 • Pedagogisk oppfølging av studentene
 • Samarbeide med andre lærere/fagressurser i organisasjonen og eksternt
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning innen byggteknikk 
 • Du har relevant og oppdatert praksiserfaring innen fagområdet
 • Du har gjerne erfaring som prosjektleder
 • Du har gjerne praktisk erfaring med DAK og BIM-X
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Pedagogisk utdanning 
 • Søkere som mangler pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men vil ved tilsetting gjøres på vilkår om at dette tas innen en avtalt tidsperiode.
Personlige egenskaper
 • Engasjert innenfor fagområdet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner til studentene
 • Lærevillig
 • God IKT-kompetanse 
 • Positivt og godt humør
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale og gjeldende regelverk
 • Pensjonsordning i henhold til gjeldende regelverk
 • Godt fagmiljø med dyktige og kompetente kolleger
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Moderne undervisningslokaler og løsninger
Søknadsfrist: 19.05.2021
 

Kontakt

Rune Wiggen
Fagskoleleder, Chr. Thams
 92409004
 runwi@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Fagskolelærere Chr. Thams