Faglærer Teknologi - og industrifag

Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune

Vi søker faglærer innen utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag.

Arbeidsoppgaver
 • Opplæring
 • Undervisning
 • Veiledning
 • Oppfølging av elever
 • Samarbeid med foresatte
 • Arbeid i team
 • Bidra til utvikling av avdelingen og skolen
Kvalifikasjoner

Vi ønsker søkere med bred undervisningskompetanse innen utdanningsprogrammet. Det kreves relevant fagutdanning i forhold til programfagene i Vg1 teknologi- og industrifag og Vg2 industriteknologi.

Søkere må ha minimum 4 år fagrelevant praksis etter fullført fagutdanning og 3-årig yrkesfaglærerutdanning eller relevant fagskole/ingeniørutdanning samt praktisk, pedagogisk utdanning (PPU-Y)

Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting, kan vi vurdere andre kandidater.

Personlige egenskaper
 • Godt elevsyn
 • God formidlingsevne
 • God veiledningsevne
 • Praktisk
 • Arbeidsom
 • Villig til å ta i et tak
 • Selvstendig
 • Være en god kollega
Vi tilbyr
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt arbeidsfellesskap
 • Utviklingsmuligheter

Søknadsfrist

12.03.2021

Arbeidssted

Levanger

Stilling

Faglærer Teknologi- og industrifag

Heltid/deltid

Heltid, vikariat 01.08.2021-31.07.2022

Kontaktinfo

Grethe Elianna Friedrich
Rektor
 +4793440078
 grefr@trondelagfylke.no
 
Hans Egil Berg
Avdelingsleder
 90016262
 hanber@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Lærer Levanger videregående skole