Vil du være med på den strategiske utviklingen av høgskolen?

Vi søker fire dekaner

Om stillingene

Høgskolen i Innlandet søker fire dekaner til å lede hvert sitt fakultet ved høgskolen. Søknadsfrist er 22. august.

Dekanene er de øverste lederne for høgskolens seks fakulteter. De har ansvar for drift og utvikling av sitt fakultet, og blir en del av rektors ledergruppe.

 

De fire stillingene som er lyst ut er som dekan ved:

  • Den norske filmskolen
  • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Dekan ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning, som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Dekan ved LUP forventes å videreutvikle fakultetet som en anerkjent utdannings- og forskningsaktør innenfor lærerutdanning og pedagogikk og fortsette det systematiske og strategiske arbeidet med å styrke fagmiljøene.

Les mer og søk på stilingen her.

Dekan ved Den norske filmskolen

Filmskolen tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer i form av bachelor og masterutdanning samt tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. 

Vi har som mål å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og lignende medier. Vi er en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket i hver fagretning. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske utrykkskompetanse og personlige refleksjon på sitt fagfelt samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.

Dekan ved Dnf forventes å videreutvikle fakultetet som den ledende utdanningen for film, fjernsyn og lignende medier i Norge.

Les mer og søk på stillingen her.

Høgskolen i Innlandet

Dekan ved fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) tilbyr praktiske utdanninger i AR og VR, 3D-animasjon, spillteknologi og TV-produksjon, samt teoretiske studier i film – og fjernsynsvitenskap.

Fakultetet har høy samlet ekspertise på audiovisuelle medier. Vi har tett bransjenærhet og et godt samarbeid med TV, spill og filmbransjen. Våre medarbeidere driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og annen utviklingsvirksomhet innen audiovisuell produksjon og kreativ teknologi.

Dekan ved AMEK forventes å videreutvikle fakultetets utdannings- og forsknings-/kunstneriske utviklingsvirksomhet i nært samarbeid med TV, spill og filmbransjen.

Les mer og søk på stillingen her.

Dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) forvalter et bredt spekter av fag- og forskningsområder innen helsevitenskap, sosialvitenskap, idrettsvitenskap og folkehelsevitenskap. Perspektiver fra disse forenes i fakultetets overordnede, tverrvitenskapelige profil og forskningsområde helse og velferd, som er et etablert område både nasjonalt og internasjonalt. 

Dekan ved HSV forventes å videreutvikle fakultetet som en anerkjent utdannings- og forskningsaktør innenfor helse og velferd, med en tydelig tverrfaglig, praksisnær og profesjonsrettet profil.

Les mer og søk på stillingen her.

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

 

Fire Dekaner – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 209351