Vi søker dyktig og utviklingsorientert

Pedagogisk leder

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Holmvannet barnehage fra 01.02.2021.

Barnehagen har vært med i et prosjekt som heter «veiledende kommunikasjon». Det er en kommunikasjonsform hvor ansatte skal støtte barns læring av gode sosiale ferdigheter, gir mestringsfølelse, selvtillit, gode konfliktløsninger og som bidrar til refleksjon og selvinnsikt

Ved eventuelle flere ledige stillinger som pedagogisk leder innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ledelse av personale og barn, planlegging og utviklingsarbeid
 • Utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagen
 • Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
 • Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet
 • Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen som angår dem

Vi søker deg som:

 • Har pedagogisk kompetanse iht. lov om barnehager.
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage
 • Er tydelig og har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Er positiv, raus og har godt humør
 • Har en anerkjennende væremåte
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • Er faglig oppdatert
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er handlekraftig og løsningsorientert
 • Er leken, kreativ og har evne til å begeistre og skape engasjement
 • Har gode kunnskaper innen barns språkutvikling og språkstimulering

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Barn trenger rollemodeller av begge kjønn. Menn oppfordres derfor til å søke.

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du 
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 

Søknadsfrist

20.12.2020

Arbeidstid

Heltid

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Holmvannet barnehage

Holmvannet barnehage ligger ved fylkesvei 82 i Maurnes skolekrets. Barnehagen ligger 6 km nord fra Sortlandsbrua fra Strand siden. Barnehagen har lyse fine lokaler med lave vinduer for utsyn for små barn. Uteområdet byr på varierte lekeapparater, berg og ballbinge som gir mulighet for allsidig lek og aktivitet.

I vårt nærområde har vi kort vei til fjære, skog og mark som brukes aktivt hele året. Dette gir fine naturopplevelser og gode opplevelser sammen. I skogen har vi flere flott område vi går til for å få variasjon i utfordringene. Barnehagen har gangavstand til Holmen idrettsbane som også har åpen gapahuk. Vi vektlegger å være mye ute, og benytter oss av at vi har naturen rett utenfor barnehagedøra.

Vi legger vekt på å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning gjennom å satse på lek, medvirkning gjennom veiledende kommunikasjon.

Fakta om barnehagen
Avdelinger: 2 avdelinger, 0-3 år og 3-6 år
Oppholdstid: hele plasser
Åpningstid: 07.30 – 16.30.

Sortland kommune – Pedagogisk leder