Pedagogisk leder, 100 % fast stilling i Vestmarka barnehage

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Vestmarka barnehage.
Stillingen er ledig fra 01.09.2020

Vi er en enhet som er i utvikling og brenner for bla å skape gode lek – og læringsmiljø for barna, aktiv bruker av uteområdet, skog og mark i det pedagogiske arbeidet. Er du engasjert og har lyst
til å være med å bidra til skape en kvalitativ barnehage, da trenger vi deg.

Ved eventuelle flere ledige stillinger som barnehagelærer eller pedagogisk leder innen barnehagene i Sortland
kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

– Ansvar for ledelse av personale og barn, planlegging og utviklingsarbeid
– Utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
– Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
– Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet

Vi søker etter deg som

– har pedagogisk kompetanse i.h.t lov om barnehager
– har erfaring fra arbeid i barnehager
– har gode lederegenskaper og ledererfaring
– har samarbeidsevne og vilje til å jobbe i team
– har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
– er faglig oppdatert
– brenner for fornyelse og utvikling i barnehagen
– har fokus på aktiv bruk av naturen
– er handlekraftig og løsningsfokusert
– er positiv og fleksibel
– er aktiv, deltagende og trives i lek og aktiviteter ute og inne
– reflekterer over egen praksis
– har pågangsmot og arbeidsglede

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Det blir lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Barn trenger rollemodeller av begge kjønn. Menn oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby deg

– verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
– variert arbeid i positivt miljø
– gunstig pensjonsordning
– opplæring, veiledning og faglig utvikling
– lønnsvilkår i henhold til avtaleverket

Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

06.07.2020

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Louise Wallstad

Styrer Vestmarka barnehage
Louise.wallstad@sortland.kommune.no
913 63 893
Sortland kommune – Pedagogisk leder