Rektor i Trøndelag fylkeskommune?

Trøndelag fylkeskommune lyser nå ut flere rektorstillinger; Heimdal videregående skole, Mære landbruksskole og Fosen videregående skole.

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.

Rektor - Heimdal videregående skole

Heimdal videregående er en av de største og nyeste skolene i fylket. Skolen som stod ferdig til skolestart høsten 2018 har 950 elever fordelt på seks utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans, drama, elektrofag, service og samferdsel (IKT servicefag) og helse og oppvekst. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk arbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag. 

Arbeidsoppgaver

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk

Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.

Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse

Andre opplysninger

Du må regne med at det blir noe reising i jobben. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte. Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Søknadsfrist: 06.04.2021
 

Kontakt

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Rektor - Mære landbruksskole

Mære landbruksskole er en offentlig videregående skole på Mære i Steinkjer kommune. Skolen har nå 180 elever. Skolen har utdanningsprogrammet naturbruk med ulike fordypninger i tillegg til påbyggingskurs. Jord- og skogbruksarealet og de praktiske avdelingene ved skolen er viktige arenaer for både elever, studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljøer.  De praktiske avdelingene er svært moderne. Skolen har en offensiv utviklingsavdeling som tilbyr kurs for jordbruk, skogbruk, lokalmatproduksjon og klima/energitiltak i landbruket. Mære landbruksskole samarbeider tett med både næringsliv og forskningsmiljøer. I tillegg samarbeider skolen med Skjetlein videregående skole i Trondheim. Ny rektor ønskes med tiltredelse fra 1.august 2021.

Arbeidsoppgaver

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.

For rektor ved Mære landbruksskole vil det også være viktig å bidra til å videreutvikle skolens utviklingsavdeling. De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Mære landbruksskole skal, i samarbeid med andre kompetansemiljø, være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft.

Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning. Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse

Andre opplysninger

 • Du må regne med at det blir noe reising i jobben
 • Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte
 • Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest
 • Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister
Søknadsfrist: 06.04.2021
 

Kontakt

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Rektor - Fosen videregående skole

Fosen videregående skole holder til i lyse og moderne lokaler i Bjugn i Ørland kommune.  Skolen har ca. 300 elever og 70 ansatte, og tilbyr videregående utdanning innen utdanningsprogrammene; Bygg- og anleggsfag, Elektro- og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Restaurant- og Matfag, Studiespesialisering og Teknikk- og industrifag.  Skolen har også et eget ressurssenter som ivaretar karriereveiledning og tilbud om undervisning for voksne. 

Arbeidsoppgaver

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.

Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning. Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse

Andre opplysninger

 • Du må regne med at det blir noe reising i jobben
 • Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte
 • Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest
 • Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister
Søknadsfrist: 11.04.2021
 

Kontakt

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rektorer