Rektor ved Gauldal videregående skole

Gauldal videregående skole ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune. Siden august 2010 har skolen holdt til i Gauldal skole- og kultursenter (GSK). Skolen har i overkant av 300 elever. Skolen har de fire utdanningsprogrammene; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Teknologi og industrifag. I tillegg har skolen påbyggingskurs og landsdekkende tilbud i børsemakerfaget. Skolen har også en underavdeling til Trøndelag høyere yrkesfagutdanning med tilbud innen kart og oppmåling. Gauldal skole- og kultursenter (GSK) er resultat av samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og Trøndelag fylkeskommune. GSK rommer Gauldal videregående skole, Støren ungdomsskole, Midtre Gauldal musikk- og kulturskole, Midtre Gauldal voksenopplæring, Midtre Gauldal frivilligsentral, kombinert skole- og folkebibliotek, kino og kultursal. Den videregående skolen samarbeider godt med alle aktørene ved GSK, og i tillegg har skolen et viktig samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Ny rektor ønskes med tiltredelse fra 1. august 2021.

Arbeidsoppgaver

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. For rektor ved Gauldal videregående skole vil det være ekstra viktig å samarbeide tett med alle aktører som er knyttet til Gauldal skole- og kultursenter. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning. Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse
Andre opplysninger
 • Du må regne med at det blir noe reising i jobben
 • Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte
 • Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest
 • Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister

Søknadsfrist

28.02.2021

Arbeidssted

Støren

Stilling

Rektor Gauldal vg. skole

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rektor Gauldal vgs