Vi søker en dyktig og erfaren

Vernepleier/sykepleier i 100 % fast stilling

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier ved Avlastningsbolig/aktivitetssenter for utviklingshemmede.

Vi søker etter en ansvarsfull og trygg medarbeider som skal være med på laget. Tumus med arbeid pr. tiden hver 4. helg. Fortrinnsvis sykepleier/vemepleier, men annen relevant helsefaglig høyskoleutdanning kan vurderes.

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier eller vernepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie og omsorgsarbeid, og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak for den enkelte bruker
 • Samarbeid med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kolleger/studenter
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem
 • Medikamenthåndtering
 • Primærkontaktansvar
 • Faglig utvikling i avdelingen
 • Koordinatoransvar

Kvalifikasjoner:

 • Fullført 3-årig utdannelse som sykepleier eller vernepleier med autorisasjon

 • Ønskelig med relevant erfaring
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Relevant digital kompetanse for å kunne bruke gjeldende fagsystemer i Sortland kommune
 • Førerkort klasse B

Egenskaper:

 • Du er en trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Er handlekraftig — ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø ved arbeidsplassen
 • Du er en selvstendig og pålitelig person som er vant til å ta ansvar
 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevn

Personlig egnethet vektlegges

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Mangfoldig brukergruppe
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på nærvær
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist: 05.09.2021

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

05.09.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Kristine Stikholmen
mob: 975 73 005

Stilling

Vernepleier/sykepleier

Stillingstype

Fast

Kommer du med partner så er det flere aktuelle stillinger. Se ledige stillinger her: https://sortland.easycruit.com/

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Vernepleier/sykepleier