Avdelingsleder

Strinda videregående skole  ligger på Tyholt i Trondheim, og har 1100 elever og 170 ansatte. Skolen tilbyr fem ulike utdanningsprogram: studiespesialiserende, idrettsfag, elektro- og datateknologi, helse- og oppvekstfag, og restaurant- og matfag.

Skolen har fra 01.08.21 ledig stilling som avdelingsleder på studiespesialiserende utdanningsprogram. Avdelingsleder på ST skal lede avdeling for studiespesialiserende sammen med to andre avdelingsledere, og er dessuten en del av skolens ledergruppe. Studiespesialiserende er skolens største avdeling med ca. 510 elever.  

 Avdelingsleder skal bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon, og etablere gode arenaer for deling i avdelingen og på skolen. Lederen skal gjenkjenne god pedagogisk praksis og kunne veilede lærere til faglig og pedagogisk utvikling. Avdelingsleder skal dessuten kunne utøve tydelig lederskap i samarbeid med øvrige ledere, og ansatte på skolen.

Det kan bli aktuelt å legge inntil 30% undervisning til stillingen, og søkere med undervisningskompetanse i sentrale fag på studiespesialiserende kan derfor være mer aktuelle. 

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar på ST for:

 • Utviklingsarbeid, vurdering for læring og profesjonsutvikling, i tråd med gjeldende planer og satsningsområder.
 • Formidling av ny kunnskap og forskning.
 • Resultatoppfølging
 • Skoleadministrative oppgaver
 • Personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet, og undervisningskompetanse innenfor fag på ST
 • God kunnskap om videregående opplæring
 • Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med skoleadministrative datasystemer

Personlige egenskaper
Avdelingslederen vi søker:

 • har gode kommunikative ferdigheter, og god relasjonskompetanse.
 • er i stand til å sette tydelige mål for seg selv og sine medarbeidere
 • har gode samarbeidsevner og motivert for å jobbe i team
 • har høy gjennomføringsevne, og arbeider strukturert og ryddig.
 • har god systemforståelse og evne til helhetstenking
 • er nytenkende og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling
 • Gode fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy kompetanse
 • En arbeidsplass som legger til rette for personlig utvikling og videreutdanning
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tråd med lov og avtaleverk

Søknadsfrist

01.03.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Avdelingsleder

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Herdis Floan
 

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Avdelingsleder Strinda