Kavliinstituttet for nevrovitenskap søker en inkluderende leder med kjennskap til forskning og strategisk arbeid i stilling som

Administrativ instituttleder
(Managing Director)

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), søker administrativ instituttleder (Managing Director) ved Kavliinstituttet for nevrovitenskap for en åremålsperiode på 4 år.

Som administrativ instituttleder (Managing Director) vil du være ansvarlig for instituttets daglige drift og skal påse at virksomheten driftes i henhold til regelverk og strategiske beslutninger/føringer. Ansvaret for den vitenskapelige aktiviteten og forvaltning av de vitenskapelige ressursene, ligger hos de faglige lederne May-Britt Moser og Edvard Moser.

Det forventes at du som administrativ instituttleder leder virksomheten slik at administrasjonen fungerer som en god støttefunksjon til forskning, undervisning og kommunikasjon som er primæraktivitetene til instituttet – dette i nært samarbeid med de vitenskapelige lederne.

Instituttlederen rapporterer til dekanen og inngår i dekanens ledergruppe. Stillingen forutsetter at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kavliinstituttet for nevrovitenskap har vært et Kavli Foundation Institute siden 2007 og et Senter for Fremragende Forskning siden 2002. Instituttet består av sentrene Kavli Institute for Systems Neuroscience, Centre for Neural Computation (SFF) og Egil and Pauline Braathen, K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease og Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits. Staben sorterer under ni arbeidsenheter: 10 forskningslaber med tilhørende team av forskere, studenter og teknikere, under ledelse av 11 principal investigators, samt en supportgruppe som består av administrasjon og en teknisk gruppe som jobber på tvers av faggruppene. Instituttet har ansvar for et internasjonalt masterprogram og er tilknyttet doktorgradsprogram i medisin.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • tilrettelegge og bidra til å utvikle primærvirksomheten ved enhetene gjennom gode administrative tjenester og effektiv drift
 • i samarbeid med de vitenskapelige lederne bidra til å skape en positiv kultur ved å stimulere til et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte 
 • overordnet oppfølging av økonomiansvar, herunder prosjektøkonomi, budsjettering, prognoseoppfølging fra fakultetet m.m.
 • personalansvar for gruppeledere og kontorsjef
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta medbestemmelse i henhold til NTNUs styringsreglement

Kvalifikasjoner

 • det er ønskelig at administrativ instituttleder har kjennskap til strategi og tilrettelegging for fremragende forskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • videre er det ønskelig med kjennskap til hvordan internasjonalt ledende forskningsgrupper drives nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra internasjonalt sammensatte arbeidsmiljø og en bevissthet på hvordan kulturforskjeller spiller inn er ønskelig
 • solid ledererfaring er et krav. Administrativ ledererfaring fra UH-sektoren og/eller forskningsinstitusjoner er å foretrekke.
 • relevant forskningserfaring i form av dr. grad eller tilsvarende vil anses som en fordel
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig er et krav

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har en motiverende, raus og inkluderende lederstil – hvor du vektlegger samarbeid, medvirkning, fleksibilitet og dialog
 • har god forståelse for- og evne til å tilrettelegge for kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet; hvordan ambisiøse og autonome individer kan ledes til å dra lasset sammen og fungere godt i team
 • viser gode kommunikasjonsevner og evner å bygge nettverk samt skape tillit internt og eksternt
 • er robust og sindig med evne til å utøve lederskap som stimulerer til et godt arbeids- og fagmiljø

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Instituttleder ansettes på åremål for fire år. Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Synes du stillingen ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Tydelig beskrivelse av motivasjon i søknaden vil også vektlegges i utvelgelsesprosessen.

 • Søknaden må inneholde:
 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter de organisatoriske endringer og vedtak som fattes.

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fungerende dekan, Toril Forbord, e-post toril.forbord@ntnu.no, tlf +47 412 77 470.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med rådgiver i Experis, Emil Lutterloh Lie, e-post: Emil.Lutterloh.Lie@no.experis.com, tlf +47 468 91 281

Søknadsfrist: 13.12.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 
Kavliinstituttet
Kavliinstituttet ligger under Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og ble opprettet som Senter for Fremragende Forskning i 2002, samt utnevnt som et Kavli Foundation Institute i 2007 (www.
kavlifoundation.org). Instituttets vitenskapelige mål er å øke forståelsen av nevrale kretser og systemer, og deres rolle i å generere psykologiske funksjoner. I dag består instituttet av sentrene Centre for Neural Computation (CNC) og Egil and Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits. I 2014 mottok to av instituttets professorer, Edvard Moser og May-Britt Moser, Nobelprisen i Fysiologi eller Medisin. Instituttet har ansvar for et internasjonalt masterprogram og er tilknyttet et doktorgradsprogram i medisin. Gjennom vårt utbredte nettverk av internasjonale samarbeid tilbys unike karrieremuligheter.

Søknadsfrist

13. desember 2020

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

MTFS, Øya - Olav Kyrres gate 9

Administrativ instituttleder – NTNU – Jobbnorge