Vi søker

Miljøterapeuter ved Sortland ungdomsskole

Om stillingene

Som et ledd i å styrke arbeidet med barn, unge og foresatte i Sortland kommune, lyses det nå ut stillinger som miljøterapeut ved Sortland ungdomsskole.

Det skal tilsettes i 1 x 100 % og 1 x 89 % faste stillinger. 

Som miljøterapeut ved Sortland ungdomsskole inngår du som et viktig ledd i et forsterket og systematisk tilbud til elevene. Du vil bli sentral i arbeidet med å jobbe målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst og samtidig rustes til å møte nåtidens og fremtidens utfordringer. 

Miljøterapeuten skal i samarbeid med skolens ledelse/ kontaktlærer ha medansvar for elevens/elevgruppens tilbud, med vekt på det sosialpedagogiske arbeidet. Stillingene støtter opp om skolens pedagogiske tilbud, i henhold til lover og forskrifter. Miljøterapeutene skal bidra til at tilbudet til eleven/elevgruppa blir helhetlig.

Aktuelle arbeidsområder

 • Ledelse/ koordinering og deltakelse i arbeid hvor det sosialpedagogiske er vektlagt
  • Internt utviklings- og trinnarbeid
  • Skole- hjem samarbeid
  • Samarbeid med de ulike samarbeidsinsansene skolen har
 • Veileding av ansatte
 • Planlegging og utføring av tiltak for elev/elevgruppe
 • Omsorgsarbeid for elever med behov
 • Kontakt med foreldre/ foresatte
 • Arbeid i og med utvidet SFO tilbud

Du må påregne at arbeids- og ansvarsområder endres i henhold til behovet blant elever og i elevgruppen.

Vi søker deg som har følgende egenskaper

 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, har et ønske om å kunne bidra positivt til barn og unges utvikling
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innenfor fag som kvalifiserer til miljøterapeut (barnevernspedagog, vernepleier, sosionom, spesialpedagogikk, førskolærer etc.)
 • Utdanning innenfor sosialpedagogikk og/eller spesialpedagogikk er ønskelig
 • Veilederkompetanse
 • Skikkethet for arbeid med barn/ unge. Med skikkethet menes bl.a. evne til å kommunisere og bygge relasjoner til eleven/elevgruppen
 • Evne til å samarbeide med andre voksne
 • Kjennskap til skolesystemet
 • Søker må beherske norsk skriftspråklig og muntlig.

Personlige egenskaper vil blir sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et positivt miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
Alle som skal arbeide i skole og barneage må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søkerne kan bli vurdert til andre stillinger som miljøterapeut i sortlandsskolen, som blir ledig etter utlysning.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 

Søknadsfrist

21.02.2021

Arbeidssted

Sortland ungdomsskole

Stilling

Miljøterapeut

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Kontaktinfo

Sortland ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland i et skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Sortland ungdomsskole har 382 elever. Skolen var ny høsten 2011.

Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen.

Skolens personale er organisert i 3 team/trinn med en avdelingsleder for hvert trinn. Rektor, inspektør og avdelingsledere utgjør en ledergruppe som legger stor vekt på å fungere som et lederteam. Det er knyttet flere faggrupper til ledergruppa, som sosialpedagogisk team, spesialpedagogisk team og fagseksjonsledere.

Sortland kommune – Miljøterapeuter ved Sortland ungdomsskole