Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Molde kommune – Lærere til moldeskolen

Molde kommune er en langstrakt kommune med tilsammen 16 grunnskoler. Nå søker vi lærere til flere av dem. Ønsker du å dyrke frem mestring hos barn og ungdom og bidra til et godt læringsmiljø?Da vil vi gjerne høre fra deg! Som lærer hos oss får du gode muligheter til å delta i videreutvikling av skolehverdagen, […]

Saltdal kommune – Lærerstilling ved Røkland skole

Ledig stilling som lærer ved Røkland skole Les mer om stillingen Røkland skole er 1 – 10 skole med både grunnskole, voksenopplæring og SFO. I grunnskolen er det 134 elever, 16 lærere og 5 assistenter.  Grunnskolen har spesielt søkelys på  Innføring av fagfornyelsen  Skolemiljø og forbyggende arbeid  Klasseledelse – felles satsningsområder for teamene  Grunnleggende ferdigheter […]

Gildeskål kommune – Lærer i tegnspråk

Lærer i tegnspråk Undervisning av elev  i grunnskole med behov for tegnspråk kompetanse.  Inndyr skole er en 1.-10. skole med 116 elever. Utvikling av gode læringsmiljø gjennom arbeid med relasjonskompetanse og klasseledelse er prioriterte områder hos oss. Videre er også tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter viktige fokusområder for skolen. Hovedmålsettinga vår er å gjøre elevene […]

Scroll to top