Vi har flere ledige stillinger for lærere

Lærere - Sigerfjord skole

Det er ledig 3 x 100 % fast stilling som lærer ved Sigerfjord skole fra 01.08.21

Hvis du…
– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2. 

Fagønsker/-behov:

 • Norsk
 • matematikk
 • spesialpedagogikk
 • begynneropplæring
 • kontaktlærer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

 Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sigerfjord skole
Skolen ligger idyllisk til ca. 8 km øst for Sortland sentrum. Tettstedet Sigerfjord har ca. 800 innbyggere og ligger på Norges største øy, Hinnøya. Naturen rundt skolen gir oss et mangfold av muligheter. Fjellet, skogen og fjæra er bare et steinkast unna og brukes aktivt av skolen.

SFO
Skolefritidsordningen benytter lokaler i Sigerfjord samfunnshus.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Sigerfjord

Kontaktinfo

Rigmor H. Andersen tlf: +47 415 86 862

Stilling

Lærer

Stillingstype

Fast

Lærere - Strand skole fra høsten 2021

Det er ledig følgende lærerstillinger ved Strand skole fra 01.08.2021

1 x 50 % fast stilling kombinert med 50 % årsvikariat (tilsammen 100 %) 

1 x 80-100 % års vikariat

Du velger hvilke stillinger du vil stå som søker på i søknadsprosessen. 

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2

Fagønsker/-behov:

 • kunst/håndverk
 • musikk
 • mat/helse
 • kroppsøving

Det kan være aktuelt  å være kontaktlærer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

 Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Strand skole
Strand skole er en barneskole som ligger vakkert til på Norges største øy, Hinnøya. Avstand til Sortland sentrum er ca. 4 km. Elevene kommer fra området Ånes i sør til Kringelen i nord. Skolen ligger fint til mellom fjære og fjell, og har et uteområde som gir oss mange muligheter.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Strand

Kontaktinfo

Kari Hanne Paulsen tlf: +47 934 51 984

Stilling

Lærer

Stillingstype

Heltid

Lærer - Maurnes skole fra høsten 2021

Det er ledig vikariat som lærer ved Maurnes skole fra 01.08.2021.

Stillingen vil ligge på mellom 25 – 63 %, avhengig av opptak på videreutdanninger. 

Vikariat er for skoleåret 2021/2022

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for grunnskolen 1. – 7. trinn jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2. 

Fagønsker/-behov:

 • Engelsk,
 • kunst & håndverk,
 • mat & helse,
 • kroppsøving

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

 Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Maurnes skole
Maurnes skole ligger på Maurnes, ca. 12 km nord for Sortland sentrum. Skolekretsen omfatter et relativt stort geografisk område, fra grensen mot Andøy kommune i nord, Hognfjorden og Godfjorden i øst og Kvalsaukan i sør.

Skolen ligger fint til med utsikt mot Langøya med Sortland sentrum. Uteområdet har et variert terreng med egne ballbaner, akebakke og lekeområde, og har ellers gode muligheter for ulike aktiviteter i nærmiljøet, nært fjære og fjell. Skolen bruker nærområdet aktivt for et godt skolemiljø og til fysisk aktivitet.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Maurnes

Kontaktinfo

Kristin Myrseth Krekling tlf: +47 952 64 160

Stilling

Lærer

Stillingstype

Deltid

Lærere - Holmstad skole fra høsten 2021

Det er ledig to vikariat som lærer ved Holmstad skole:

1 x 37,5 % vikar for skoleåret 2021/2022 og 1 x 70 % vikar ut kalenderåret 2021

Du velger hvilke stillinger du vil stå som søker på i søknadsprosessen.

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2

Fagønsker/-behov:

 • Krosppøving

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

 Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Holmstad skole
Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 14 km fra Sortland sentrum.
Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen.

Skolegården er stor og gir muligheter til mange ulike aktiviteter.

Vi har et flott uteområde med nær tilgang til mange forskjellige biotoper. Vi er innen gangavstand til både sjø, elv og fjell. Dette gir oss muligheter for varierte læringsarenaer.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Holmstad

Kontaktinfo

Linda Høyer Madsen tlf: +47 952 64 142

Stilling

Lærer

Stillingstype

Deltid

Lærere - Sortland barneskole fra høsten 2021

Det er ledig 4 faste stillinger og 2 vikariater som lærer ved Sortland barneskole fra 01.08.2021

 • 4 x 100 % fast
 • 1 x 90 % fast
 • 1 x 60 % fast
 • 1 x 100 % vikar
 • 1 x 45 % vikar

Vikariat er for skoleåret 2021/2022

Du velger hvilke stillinger du vil stå som søker på i søknadsprosessen. 

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2. 

Fagønsker/-behov:

 • Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
 • Musikk
 • Videreutdanning innenfor IKT
 • Spes.ped.
 • Matematikk, småtrinn
 • Norsk, mellomtrinn
 • Engelsk, småtrinn
 • Svømming
 • Erfaring med begynneropplæring og STL+

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

 Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sortland barneskole
Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Mette Paulsen tlf: 481 34 892

Stilling

Lærer

Stillingstype

Heltid

Lærere - Sortland ungdomsskole fra høsten 2021

Det er ledig inntil 5 x 100 % faste stillinger som lærer ved Sortland ungdomsskole fra 01.08.21

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Du må ha godkjent utdanning for ungdomstrinnet i grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-3. 

Fagønsker/-behov:

 • Norsk
 • Norsk for minoritetsspråklige
 • Engelsk
 • Spesialpedagogisk utdanning
 • Ku &hå
 • Mat & helse
 • Spansk
 • Tysk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sortland ungdomsskole
Skolen ligger sentralt plassert på Sortland i et skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Sortland ungdomsskole har 382 elever. Skolen var ny høsten 2011.

Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen.

Skolens personale er organisert i 3 team/trinn med en avdelingsleder for hvert trinn. Rektor, inspektør og avdelingsledere utgjør en ledergruppe som legger stor vekt på å fungere som et lederteam. Det er knyttet flere faggrupper til ledergruppa, som sosialpedagogisk team, spesialpedagogisk team og fagseksjonsledere.

Søknadsfrist

17.05.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Kristine Pedersen tlf: +47 911 77 657

Stilling

Lærer

Stillingstype

Heltid

Kommer du med partner så er det flere aktuelle stillinger. Se ledige stillinger her: https://sortland.easycruit.com/

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Lærere