Vi søker ambisiøs og engasjert forsker til vår satsning på godstransport

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte.

Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet.
Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

Transportsektoren står høyt på den politiske agendaen ut i fra mål om effektive transportforbindelser for befolkning og næringsliv. Samtidig gjelder miljø- og klimautfordringene for denne sektoren i særlig grad.

Om stillingen:

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til prosjekter om næringslivets transportbehov og hvordan ulike tiltak og virkemidler påvirker transportkostnader, transportmiddelvalg, innfasing av ny kjøretøyteknologi, og hva dette innebærer for politikken på samferdselsområdet.

Forskningen vår er relevant, og etterspørselen er økende. Vi ønsker derfor å rekruttere forsker til dette området.

Vi søker engasjert person med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på PhD- eller masternivå.
 • Økonom, sivilingeniør eller realist med solid kompetanse innenfor statistikk og kvantitative metoder.
 • Erfaring med programmering (f.eks. R/Python) er en stor fordel. Det er også fint om du har noe kjennskap til geodataverktøy (ArcGis/QGIS).  
 • Kunnskap om, eller interesse for transportsektoren.
 • Trives med å skrive og formidle.
 • Behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter med samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeiderejekter
 • Et inspirerende faglig fellesskap hvor du oppfordres til å utvikle egne ideer og prosjekter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • Lyse og trivelige lokaler i Forskningsparken

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte forskningsleder Inger Beate Hovi på

tlf. 988 47 002, epost ibh@toi.no, eller avdelingsleder
Kjell Werner Johansen på tlf 992 57 620, epost kjo@toi.no.  

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Søknadsfrist

20. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Forsker – Transportøkonomisk institutt – Jobbnorge ID 205298