Prosjektkoordinator/
rådgiver

Om stillingen

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Vi ønsker å styrke vår administrative forskningsstøtte gjennom en nyopprettet stilling som prosjektkoordinator og rådgiver for forskning og formidling.

SNF har en stor portefølje av prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner og EU og andre internasjonale oppdragsgivere. Den som ansettes vil arbeide med våre forskningsprosjekter fra søknadsfasen, via prosjektetablering og -oppfølging, til faglig og økonomisk rapportering og formidling av resultater/forskningsfunn fra prosjektene. Vår nye kollega vil ha ansvar for en egen prosjektportefølje og ha et særlig ansvar for EU-prosjekter.

Instituttet har som mål å ha en god forskningskommunikasjon. I samarbeid med administrerende direktør og forskerne skal stillingen bidra til å utvikle kommunikasjonsplaner for våre prosjekter og hjelpe forskerne med å formidle funn fra prosjektene.

Vi søker etter en koordinator/rådgiver som kan arbeide tett med og gi råd til instituttets ledelse, forskere og prosjektledere. Den rette kandidaten skal arbeide sammen med instituttets forskere og assosierte medarbeidere i alle faggrupper og på tvers av administrasjonen, og må ha svært gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringskraft. Stillingen er organisert i instituttets administrasjon og rapporterer til administrasjonssjefen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med forskningsadministrasjon og -rådgivning
 • God kjennskap til det norske forskningssystemet
 • God kjennskap til internasjonale og nasjonale finansieringskilder for forskning og erfaring med forskningssøknader
 • Erfaring med utvikling og gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter er ønskelig
 • Erfaring med å popularisere og formidle forskningsstoff er ønskelig
 • Erfaring med prosjektøkonomi, gode digitale ferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende og samfunnsengasjert forskningsmiljø
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i SNFs pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden. Søknadsfrist: 06.11.2020.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt administrasjonssjef Cathrine Risa, tlf. 402 00 194.

Om SNF

SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning.  Vi utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Selskapet er eid av Norges Handelshøyskole (85 %) og Stiftelsen SNF (15 %). Forskerstaben består av om lag 25 forskere med hovedstilling i SNF. Dessuten er mer enn 100 forskere engasjert fra den vitenskapelige stab ved NHH, UiB og andre forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. 

Forskerne er organisert i fem forskergrupper: Energi, naturressurser og miljø, FAIR Insight Team, Innovasjon, strategi og markedsføring, Næringsøkonomi, skatt og regulering og Shipping and Logistics.

SNF har en årlig omsetning på 60-65 mill. kroner, og det utføres om lag 30 forskerårsverk. Mer informasjon på www.snf.no.

Søknadsfrist

6. november 2020

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Prosjektkoordinator/rådgiver – SNF