Forskningstekniker

Marin forskningstekniker - stasjon Sunndalsøra

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land. Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer.

I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er en av Europas største innen akvakultur. Vi driver spennende forskning innen ernæring, fiskevelferd- og helse, tidlige livsstadier hos marin fisk, avl og genetikk, vannkvalitet og resirkulering. Vi driver forskning på flere arter; laks, ørret, kveite, berggylt og rognkjeks www.nofima.no

Vi søker en dyktig og engasjert kollega som kan supplere eksisterende stab og bidra i forsøksarbeidet med marine arter. Erfaring fra marine arter, gjerne rensefisk, og fra produksjon av levendefôr vil vektelegges. 

Dine arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging og gjennomføring av forsøk med fisk
 • Planlegge, tilrettelegge og delta i prøveuttak
 • Ha ansvar for hold av fisk
 • Delta i utviklingen av forskningsstasjonen
 • Kontroll og vedlikeholds av utstyr
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Noen helgevakter må påberegnes i løpet av året

Vi vektlegger

 • Mastergrad i akvakultur eller tilsvarende. Annen relevant utdanning og praksis vil bli vurdert
 • Kunnskap og praktisk erfaring fra arbeid med marine arters tidlige livsstadier, og produksjon av levendefôr
 • Gode evner til planlegging og tar ansvar for egen og teamets arbeidsutførelse
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Gode HMS holdninger
 • Godt humør og stå på vilje 
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

Vi har et nytt og moderne forskningsanlegg for rensefisk/marine arter. Vi kan tilby et spennende, utfordrende og variert arbeid, samt gode pensjons- og personforsikringer.Vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, men også en travel arbeidsplass. Vi som jobber her vil garantert sette pris på din gode arbeidsinnsats. 

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger kontakt leder for forskningsstasjonen Synnøve Helland, tlf +47 934 18 912.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde: 

 • Søknadsbrev 
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring) 
 • Vitnemål og karakterutskrifter 
 • Attester 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester. 

Søknadsfrist

15. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Sunndal

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Sunndalsøra

Marin forskningstekniker – Nofima – Jobbnorge