Vi har flere ledige stillinger for barnehagelærere og pedagogiske ledere

Barnehagelærer, 100 % Fast, Lykkentreff barnehage

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer ved Lykkentreff barnehage. 

Stillingen er ledig fra 01.07.21

Ved eventuelle flere ledige stillinger som barnehagelærer innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 •  Lede personale og barn i pedagogisk leders fravær
 •  Være en god rollemodell.
 •  Delta og legge til rette for godt læringsmiljø
 •  Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen i tråd med rammeplan og årsplan.
 •  Bidra i å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet
 •  Legge til rette for et godt foreldresamarbeid
 •  Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen

Vi søker deg som

 • har pedagogisk kompetanse i.h.t lov om barnehager, gjerne med fordypning i småbarnspedagogikk og/eller ledelse- har erfaring fra arbeid i barnehager
 • har gode lederegenskaper
 • har samarbeidsevne og vilje til å jobbe i team
 • har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • er faglig oppdatert
 • reflekterer over egen praksis
 • brenner for fornyelse og utvikling i barnehagen i tråd med Rammeplan og Årsplan for den enkelte barnehage.
 • har fokus på aktiv bruk av naturen
 • er aktiv, deltagende og trives i lek og aktiviteter, inne og ute
 • er handlekraftig og løsningsfokusert
 • er positiv og fleksibel
 • har pågangsmot og arbeidsglede
 • har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen- har evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • variert arbeid i positivt miljø
 • gunstig pensjonsordning
 • opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • lønnsvilkår i henhold til avtaleverket
 • mulighet til å leke, hver dag!
 • mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og gled

Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Alle som skal arbeide i skole og barneage må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et eventuelt jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

30.05.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Ilen Reinholdtsen tlf: +47 976 40 371

Stilling

Barnehagelærer

Stillingstype

Fast

Pedagogisk leder, 100 % vikar, Lykkentreff barnehage

Om stillingen:

Det er ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder i Lykkentreff barnehage, i perioden 01.08.2021 – 31.07.2022

Ved eventuelle flere ledige stillinger som pedagogisk leder innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ledelse av personale og barn, planlegging og utviklingsarbeid
 • Utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagen
 • Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
 • Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet
 • Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen som angår dem

Vi søker deg som:

 • Har pedagogisk kompetanse iht. lov om barnehager.
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage
 • Er tydelig og har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Er positiv, raus og har godt humør
 • Har en anerkjennende væremåte
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • Er faglig oppdatert
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er handlekraftig og løsningsorientert
 • Er leken, kreativ og har evne til å begeistre og skape engasjement
 • Har gode kunnskaper innen barns språkutvikling og språkstimulering

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Barn trenger rollemodeller av begge kjønn. Menn oppfordres derfor til å søke.

Vi tilbyr:

 • Verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

 Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert erfaring er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

30.05.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Ilen Reinholdtsen tlf: +47 976 40 371

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Vikariat

Pedagogisk leder, 100 % vikar, Holmvannet barnehage

Om stillingen:

Det er ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder i Holmvannet barnehage, i perioden 16.08.21 til mai 2022

Ved eventuelle flere ledige stillinger som pedagogisk leder innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ledelse av personale og barn, planlegging og utviklingsarbeid
 • Utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagen
 • Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
 • Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet
 • Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen som angår dem

Vi søker deg som:

 • Har pedagogisk kompetanse iht. lov om barnehager.
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage
 • Er tydelig og har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Er positiv, raus og har godt humør
 • Har en anerkjennende væremåte
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • Er faglig oppdatert
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er handlekraftig og løsningsorientert
 • Er leken, kreativ og har evne til å begeistre og skape engasjement
 • Har gode kunnskaper innen barns språkutvikling og språkstimulering

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Barn trenger rollemodeller av begge kjønn. Menn oppfordres derfor til å søke.

Vi tilbyr:

 • Verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

 Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
Det må leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert erfaring er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

30.05.2021

Arbeidssted

Holmen

Kontaktinfo

Dana Lockert, tlf: +47 913 06 122

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Vikariat

Pedagogisk leder, 100 % Fast, Sigerfjord barnehage

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Sigerfjord barnehage fra 01.08.2021.

Ved eventuelle flere ledige stillinger som pedagogisk leder innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ledelse av personale og barn, planlegging og utviklingsarbeid
 • Utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagen
 • Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
 • Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet
 • Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen som angår dem

Vi søker deg som:

 • Har pedagogisk kompetanse iht. lov om barnehager.
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage
 • Er tydelig og har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Er positiv, raus og har godt humør
 • Har en anerkjennende væremåte
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • Er faglig oppdatert
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er handlekraftig og løsningsorientert
 • Er leken, kreativ og har evne til å begeistre og skape engasjement
 • Har gode kunnskaper innen barns språkutvikling og språkstimulering

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Barn trenger rollemodeller av begge kjønn. Menn oppfordres derfor til å søke.

Vi tilbyr:

 • Verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

 Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert erfaring er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

30.05.2021

Arbeidssted

Sigerfjord

Kontaktinfo

Lisa Rist, tlf: +47 415 08 081

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Fast

Barnehagelærer, 100 % Fast, Holmvannet barnehage

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer ved Holmvannet barnehage. 

Stillingen er ledig fra 16.08.21

Ved eventuelle flere ledige stillinger som barnehagelærer innen barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 •  Lede personale og barn i pedagogisk leders fravær
 •  Være en god rollemodell.
 •  Delta og legge til rette for godt læringsmiljø
 •  Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen i tråd med rammeplan og årsplan.
 •  Bidra i å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet
 •  Legge til rette for et godt foreldresamarbeid
 •  Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen

Vi søker deg som

 • har pedagogisk kompetanse i.h.t lov om barnehager, gjerne med fordypning i småbarnspedagogikk og/eller ledelse- har erfaring fra arbeid i barnehager
 • har gode lederegenskaper
 • har samarbeidsevne og vilje til å jobbe i team
 • har evne til å motivere medarbeidere til faglig utvikling
 • er faglig oppdatert
 • reflekterer over egen praksis
 • brenner for fornyelse og utvikling i barnehagen i tråd med Rammeplan og Årsplan for den enkelte barnehage.
 • har fokus på aktiv bruk av naturen
 • er aktiv, deltagende og trives i lek og aktiviteter, inne og ute
 • er handlekraftig og løsningsfokusert
 • er positiv og fleksibel
 • har pågangsmot og arbeidsglede
 • har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen- har evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og bør ha kompetanse/interesse for IKT.

Egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • verdiplattform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til våre brukere
 • variert arbeid i positivt miljø
 • gunstig pensjonsordning
 • opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • lønnsvilkår i henhold til avtaleverket
 • mulighet til å leke, hver dag!
 • mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og gled

Nyutdannede barnehagelærere tilbys veiledning.

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Alle som skal arbeide i skole og barneage må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et eventuelt jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

30.05.2021

Arbeidssted

Holmen

Kontaktinfo

Dana Lockert, tlf: +47 913 06 122

Stilling

Barnehagelærer

Stillingstype

Fast

Kommer du med partner så er det flere aktuelle stillinger. Se ledige stillinger her: https://sortland.easycruit.com/

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Barnehagelærere og pedagogiske ledere