Styrer/enhetsleder i Strengelvåg Barnehage

Strengelvåg barnehage søker etter ny styrer/enhetsleder i fast stilling.

Arbeidsoppgaver

  • Lede den daglige driften av Strengelvåg Barnehage:
  • Personalansvar
  • Økonomiansvar
  • Faglig pedagogisk koordinering
  • Rapporteringsansvar internt og eksternt
  • Deltakelse i samarbeidsorganer
  • I tillegg gå i front for kompetanse- og utviklingsarbeidet i Strengelvåg Barnehage

Stillingen er ut fra barnetall organisert som 50% styrer/50% pedagogisk leder

Kvalifikasjoner
Barnehagelærer, eller annen høgskoleutdanning som gir tilstrekkelig barnefaglig/pedagogisk utdanning.
Ledelsesutdanning eller erfaring fra å lede er en fordel men ikke en forutsetning. Kommunen har veiledningskompetanse tilgjengelig ved behov.

Personlige egenskaper
Som barnehagestyrer må du ha klare målsettinger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Du må være god til å lede og motivere de ansatte i barnehagen.
Du må være god til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives. Arbeidet som barnehagestyrer innebærer stor grad av samarbeid, og evne til å fungere godt i team er også viktig.

Vi tilbyr
Variert arbeid i positivt miljø.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
Lønn etter avtale.
Vi vil legge til rette for relevant veiledning,  lederutdanning eller lederutvikling etter behov
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

26.02.2021

Stilling

Styrer/enhetsleder Strengelvåg barnehage

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Remi Vangen
Kommunalsjef
 76 18 50 00
Øksnes kommune – Styrer/enhetsleder i Strengelvåg Barnehage