Ledige stillinger i Hábmera suohkan- Hamarøy kommune

Nord i Nordland fylke finner duHábmera suohkan- Hamarøy kommune – med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Drag skole

Drag skole har 112 elever hvor ca 70 elever har samisk som første eller andrespråk. Skolen satser på friluftsliv og er definert som helsefremmende skole.  

Giellatjiehppe/Språkarbeider

Vi har ledig 100% fast stilling som Giellatjiehppe/Språkarbeider på Drag skole.

Giellatjiehppe/Språkarbeider

Vi har ledig  80% vikariat som Giellatjiehppe/Språkarbeider på Drag skole i tidsrommet april-desember 2022.

Grunnskolelærer

Drag skole har ledig 100 %  fast stilling som lærer, undervisningspråk er lulesamisk. Det er særlig ønskelig med søkere med undervisningskompetanse i fremmedspråk.

Grunnskolelærer

Drag skole har ledig 50 %  fast stilling som lærer

Assisterende rektor

Assisterende rektor er rektors stedfortreder, og bidrar til ledelse av skolens pedagogiske og administrative virksomhet, slik at den blir drevet etter gjeldende plan-, lov- og avtaleverk. Stillingen tillegges også undervisningsoppgaver.

Grunnskolelærer

Drag skole har ledig 100 %  vikariat som lærer i tidsrommet 04.04.22 og ut skoleåret 2021/2022.

Assistent

Det er ledig stilling som assistent på Drag skole.
 

Marielund barnehage

Barnehagen er en 3 avdelings barnehage som ligger på Oppeid. Barnehagen ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser med nærhet til både skog og hav.
Barnehagen er godkjent som Helsefremmende barnehage.
Våre satsingsområder er språk og sosial kompetanse.
Vi har et nært og godt samarbeid med Oppeid skole, som ligger like i nærheten.

Pedagogiske ledere

Marielund barnehage har ledig fast 3×100% stilling som pedagogisk leder.

Assistent

Marielund barnehage har ledig 100% stilling som assistent, fast, med tiltredelse: 01.06.22

Ulvsvåg barnehage

Ulvsvåg barnehage er en en-avdelings barnehage i Hamarøy med barn i alderen 1 – 6 år. Vi er organisert deler av dagen som to aldersdelte barnegrupper.
Vi er ei stabil personalgruppe bestående av damer med god spredning i alder, utdanning og interesser – barnehagelærere, fagarbeider og assistenter.
Barnehagen er lokalisert i Nausthågen boligfelt med nærhet til vakker natur og varierte uteområder.  

Pedagogisk leder

Ved Ulvsvåg barnehage er det ledig fast 45% pedagogisk leder med snarlig tiltredelse.

Oppeid skole

Oppeid skole er en 1-10 skole med 120 grunnskoleelever og 23 elever på VO, samt 28 elever i skolefritidsordningen. Pr dags dato er det ansatt 28 grunnskolelærere og 5 fagarbeidere/ assistenter. Lærere arbeider i team i et godt faglig og inspirerende arbeidsmiljø.

Assisterende rektor 

På Oppeid skole har vi ledig  fast 100% stilling som assisterende rektor.

Allmennlærer/ Grunnskolelærer

Oppeid skole har ledig stilling som allmennlærer/ grunnskolelærer med tiltredelse 01.08.22.

Innhavet oppvekstsenter

Innhavet oppvekstsenter ligger i sentrum av Innhavet og består av barnehage og grunnskole (1.-10.klasse samt SFO), i  ett felles bygg. I barnehagen hos oss har vi ledig fast stilling som pedagogisk leder, 100 % stilling med tiltredelse 01.06.22. Vi søker etter en faglig, ansvarsbevisst og leken pedagogisk leder. Du ønsker å bidra til at barnehagen utvikler seg og blir enda bedre. 

Pedagogisk leder

Innhavet oppvekstsenter 100 % stilling med tiltredelse 01.06.22. 

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Ledige stillinger