Vil du være med å gi barn i Harstad gode oppvekstvilkår?

Harstad kommune har ledige lærerstillinger fra 01.08.2021

Kvalifikasjonskrav:

Tilsettingskompetanse for grunnskolen.
Undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk; 30 stp i hvert av fagene for barnetrinnet og 60 stp for hvert av fagene på ungdomstrinnet. Dersom du har kvalifikasjoner fra utlandet, må du ha godkjenning fra NOKUT.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
For tilsetting i skoleverket må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Vi ber om at du spesifiserer hvilke fag du har i utdanningen din og antall studiepoeng i hvert av fagene. Skriv også ønskede skoler i prioritert rekkefølge i søknaden din.

Skolene våre:

Harstad kommune har 11 grunnskoler med rundt 2800 elever. Skolene er lokalisert fra Sørvik i sør til Øyriket oppvekstsenter i nord. Alle barnetrinnene jobber aktivt med PALS.
Skolene i Harstad har deltatt i ulike nasjonale satsingsområder, For tiden jobber alle skolene med innføringa av nye læreplaner (Fagfornyelsen).

Barneskoler:
Medkila skole, Kanebogen skole, Seljestad barneskole, Harstad skole, Bergseng skole og
Sørvik skole.

Ungdomsskoler:
Stangnes skole, Seljestad ungdomsskole og Hagebyen skole.

Kombinertskoler:
Kila skole og Øyriket oppvekstsenter (Lundenes skole).

Harstad skole og Seljestad ungdomsskole har innføringsklasser for flerspråklige elever.
For nærmere presentasjon av den enkelte skole, se www.harstad.kommune.no

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Harstad kommune søker pedagogiske ledere og barnehagelærere

Vil du være med å gi barn i Harstad gode oppvekstvilkår?

Barnehagene våre skal ha 50 % pedagognorm og vi trenger flere engasjerte barnehagelærere og pedagogiske ledere for å få til dette.
Fra oppstart nytt barnehageår 19.08.2021 har vi ledig både faste stillinger og vikariater.

Vi ber deg skrive i søknaden din dersom du ønsker å prioritere enhetene og ev. hvilken rekkefølge du prioriterer dem i.

Kvalifikasjonskrav:

Barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i
barnehagepedagogikk. (Jf. barnehageloven § 25).
Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi oppfordrer også barnehagelærerstudenter til å søke.

Krav for tilsetting i barnehage:

Dersom du ikke har norsk som morsmål må du oppfylle kravene til norskferdigheter definert i barnehageloven, barnehagelærer § 27 , pedagogisk leder § 28.
Du må forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. barnehageloven § 30.
Du må levere Egenerklæring – helseattest; Forhåndsundersøkelse tuberkulose før tiltredelse i stilling, jf. barnehageloven § 50.

Barnehagene våre:

Hos oss skal alle barnehagebarn ha et trygt og godt psykososialt miljø. I sammenheng med dette jobbes det med å videreutvikle et godt barnehage- hjem samarbeid og barnehagene jobber i et utviklingsarbeid som omhandler ansattes relasjonskompetanse. Vi har tett samarbeid med skolene for å sikre en best mulig overgang mellom barnehage og Skole, og vi har tett samarbeid med andre instanser der det er naturlig og nødvendig for barnet beste.

Barnehagene våre er samlet i 5 ulike enheter med utgangspunkt i geografisk plassering.

Disse enhetene har ledige stillinger:

Sørhusan barnehager: Høgholtet, Medkila, Breivika, Sørvik, Fauskevåg og Gausvik.

Nordhusan barnehager: Bergseng, Hagebyen, Froskedammen, Barnely og Ervik.

Heggen barnehager: Blåbærdalen, Sletta, Utsikten og Gullhaugen.

Byggeklossen barnehage.

Vil du bli bedre kjent med oss, se hjemmesiden vår harstad.kommune.no/barnehager.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Som nytilsatt barnehagelærer eller pedagogisk leder hos oss får du 12 000,- i startbonus.
Ved første gangs tilsetting i Harstad kommune er det som rekrutteringstiltak dekning av flyttekostnader på inntil 25 000,- fullt ut.
Pedagogiske ledere får 20 000,- i tillegg på årslønnen.
Barnehagelærere med 60 studiepoeng relevant videreutdanning får stillingskode innplassert i stigen for 4-årig høyskole.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Harstad kommune – Fellesutlysning Barnehage og Skole