Operativ driftssjef

NSK-gruppen er i sterk vekst, og ønsker i den forbindelse å styrke administrasjonen i NSK Shipping.

Operativ driftssjef – nyopprettet lederstilling i rederiets administrasjon.

Vi søker etter en driftig lederkandidat som ønsker å være med å videreutvikle NSK. Formell utdannelse på høyskolenivå er et ønske, men ikke et absolutt krav. Den rette kandidaten ser vi for oss har administrativ erfaring fra maritim næring (maritim landorganisasjon og / eller operativt på båt), har evner til å jobbe effektivt og strukturert, samt et brennende ønske om å utvikle seg selv og NSK videre. Kandidaten verdsetter og videreutvikler et godt samarbeid med rederiets erfarne og dyktige mannskap.

Ansvarsområder

  • Drift og daglig oppfølging av flåten til NSK Shipping – per tid fartøyene Høydal og Nyksund
  • Oppfølging av mannskap (HR), med god støtte fra administrasjonen
  • Lede planlegging og utførelse av fartøyenes operasjoner – logistikk og vedlikehold (periodisk og ikke-planlagt)
  • Oppfølging av rapportering fra båtene, både internt og kunder
  • Oppfølgning og videreutvikling av HMS- og ISM-rutinger, og øvrig kvalitetssikringsarbeid
  • Planlegging og booking av last / gods på båtene

Utover en del reiseaktivitet og feltarbeid, vil kontorsted være Harstad. Dette samlokalisert i et sterkt miljø sammen med NSK Ship Design. 

Selskapet tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte Management Consultant i Yapril AS, Tore Johnsen, mobil: 918 58 939 eller CEO i NSK Shipping AS, Mats Nygaard Johnsen, mobil: 971 61 973.

Yapril AS behandler alle søknader konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

Selskap: NSK Shipping AS
Tittel:Operativ driftssjef
Arbeidssted: Sjøgata 5, 9405 Harstad
Søknadsfrist: 14.02.2021

Har du spørsmål?

Tore Johnsen
Management Consultant, Yapril AS
Mats Nygaard Johnsen
CEO, NSK Shipping AS

NSK Shipping AS

NSK Holding AS er eierselskapet til NSK Ship Design AS og NSK Shipping AS. NSK Ship Design og NSK Shipping utgjør sammen et sterkt maritimt miljø innenfor levering av maritime konsulent- og designtjenester og shipping. Selskapene driftes som to selvstendige selskaper, men har et utstrakt samarbeid på flere områder.  

NSK Shipping er et markedsledende fraktbåtrederi som ble etablert i 2002. Selskapet har to moderne fraktbåter, MS Høydal – verdens første lasteskip på naturgass, og MS Nyksund – markedets største fôrbåt. Begge båtene er i langsiktige kontrakter for BioMar for frakt av fiskefôr, samt at de frakter annen stykkgods langs rutene. De driftes begge på miljøvennlig naturgass (LNG). Rederiet har over tid vært kjent for å ha et dyktig mannskap, som per tid teller 26 kvalifiserte sjøfolk, og selskapet ledes fra hovedkontoret i Harstad – i ett sterkt maritimt miljø sammen med søsterselskapet NSK Ship Design – et markedsledende designselskap innenfor skipsbygging og havbruk. NSK-konsernet og NSK Shipping har solid økonomi og ambisjoner om videre vekst.

Yapril – NSK Shipping – Operativ driftssjef