Øksnes kommune søker
Ruskonsulent

Ledig 100%  fast stilling som ruskonsulent  fra 1.9.2020.

Søknadsfrist

13.07.2020

Stilling

Ruskonsulent

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Birgit Flåten
Enhetsleder
76 18 50 00 / 481 73 127
Arbeidsoppgaver
 • Samtaler med og veiledning/oppfølging av personer med rus relaterte vansker.
 • Praktisk oppfølging av brukere innen områdene rus og psykisk helse. (Boevne, aktivitet, skole og arbeid og nettverksbygging).
 • Tverrfaglig samarbeid med andre i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeid i team, før, under og etter institusjonsopphold. Sammen med erfaringskonsulent, ettervernskonsulent og NAV
 • Utarbeide og koordinere individuell plan
 • Lavterskel rus og psykisk helse
 • Oppsøkende virksomhet
 • Samarbeid med andre vedr. skjenkebevillinger og kontroller
 • Undervisning om rus
 • Delta i prosjekter og planarbeid etter nærmere avtale
 •  Etter oppsøkende virksomhet må det påregnes fleksibel arbeidstid
Kvalifikasjoner
 • Minimum tre årig helse/sosialutdanning fra høgskole/universitet
 • Videreutdanning innen psykisk helse/rusarbeid
 • Ønskelig med relevant praksis fra psykisk helse og rusarbeid.
 • Evne til tydelig kommunikasjon med brukere
 • Ønskes stort faglig engasjement
 • Evne til å inspirere og motivere brukere og pårørende
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne – norsk
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Det vil bli avkrevd politiattest av nyere dato.
  
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert både alene og i team
 • Utadrettet og med godt humør
 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner, ansvarsfølelse og serviceinnstilling
 • Du må kunne mestre å arbeide i en krevende tjeneste sammen med andre
 •  Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø
Tverrfaglig  arbeid sammen med engasjerte kollegaer og kollegaveiledning

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Øksnes kommune – Ruskonsulent