Vi søker deg som har risikovitenskapelig kompetanse

Risikoanalytiker

Om stillingen

For å oppnå en troverdig og effektiv fiskerikontroll er vi avhengige av å styre våre ressurser etter identifisert risiko, og slik bidra til å sikre en bærekraftig forvaltning av fellesskapets ressurser. De siste årene har Direktoratet arbeidet aktivt med å forbedre risikostyringen av fiskerikontrollen med utgangspunkt i ISO 31000 standarden. Nå ønsker  vi å styrke dette området ytterligere og søker deg som er god på risikostyring og vil være med på å gjøre Fiskeridirektoratets risikostyringsverktøy enda bedre.

Du vil være ansatt i Kontrollseksjonen ved Ressursavdelingen i Bergen. 

Du vil jobbe på tvers av Direktoratets ulike fagavdelinger og etatens regioner. Du vil også samarbeide med andre kontroll- og tilsynsmyndigheter.  Du vil få mulighet til å jobbe med risikostyring på faglig og strategisk nivå i tett samspill med de som jobber operativt med fiskerikontroll og vårt analysemiljø, som gir mulighet for en spennende arbeidshverdag. Internasjonale oppgaver vil også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av “Nasjonal Strategisk Risikovurdering” som er vårt viktigste styringsverktøy for fiskerikontrollen og som utarbeides sammen med Kystvakten og fiskesalgslagene
 • Følge opp det regionale og operative risikostyringsarbeidet, som i dag er organisert i flere nasjonale operasjonelle risikovurderingsgrupper
 • Følge opp tverretatlig og internasjonalt samarbeid om risikostyring
 • Lede arbeidet med å anskaffe og utvikle digitaliserte risikostyringsmoduler

Kvalifikasjonskrav

 • Master i risikovitenskap el. tilsvarende som inkluderer fagområdene:
  • risikostyring
  • risikoforståelse
  • risikokommunikasjon
  • risikohåndtering
  • sikkerhetsledelse og/eller samfunnssikkerhet
 • Erfaring med utvikling av digitale løsninger vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske- og systematiske evner
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du kan jobbe selvstendig og samarbeide godt med andre

Vi tilbyr

 • Fast stilling (100 %) som rådgiver/seniorrådgiver lønnet etter statens regulativ, brutto kr. 530.000,- – kr. 675.000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Faglig og samfunnsmessig interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for personlig faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og trim i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og rett til å søke boliglån i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

Seksjonssjef Thord Monsen:

 • tlf: 905 92 863
 • e-post: thord.monsen@fiskeridir.no

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

11. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Strandgaten 229, 5004 Bergen

Risikoanalytiker – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge