Vi trenger flere sikkerhetsvakter som skal jobbe med operativ sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontrollør

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes. Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til departementene og Regjeringens representasjonsanlegg.

Seksjon for spesialiserte sikringstjenester (SST) utfører operative og spesialiserte vakt- og sikkerhetstjenester for departementene, regjeringens representasjonsanlegg, statsministerboligen og Høyesterett.

DSS har ledige stillinger (100% dagtid) som sikkerhetskontrollører i Sikkerhetskontrollaget.

 

Om stillingen og enheten

Sikkerhetskontrollører til fagenheten for søk, deteksjon og sikkerhetskontroll i DSS, utfører spesialiserte arbeidsoppgaver innenfor et fremtidsrettet fagfelt som er i stadig utvikling. Vi stiller krav til kompetanse og tilbyr derfor kompetansehevende kurs og sertifiseringer som for eksempel vekterkurs og sikkerhetskontrollørkurs, samt fagrettet opplæring innenfor CBRNE (Kjemisk, biologisk, Radiologisk, Nukleære og eksplosive stoffer med høyt skadepotensiale).

Som sikkerhetskontrollør har du oppgaver som i hovedsak innebærer:

 • Adgangs- og sikkerhetskontroll av personer og bagasje
 • Sikkerhetskontroll av post og vareleveranser
 • Søk og kontroll av kjøretøy
 • Utstrakt kontakt med publikum og samarbeid med departementsansatte og politisk ledelse
 • Andre sikkerhetsrelaterte oppgaver etter behov må påregnes

Hva slags bakgrunn har du?

For å jobbe som sikkerhetskontrollør, må du ha disse kvalifikasjonene (må-krav):

 • Relevant sikkerhetsfaglig bakgrunn
 • God sikkerhetsforståelse med interesse for sikkerhetsfaget
 • Bestått 3-årig videregående skole eller minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • Tilfredsstillende vandel, jf. lov om vaktvirksomhet § 8, jf. forskrift om vaktvirksomhet §§ 5 og 6
 • God muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort kl. B
 • Fysisk og psykisk skikkethet for operativ tjeneste. Testing må påregnes
 • Normalt fargesyn med dokumentasjon fra optiker

Det er også ønskelig og en fordel om du i tillegg har:

 • Vekterkurs, jf. lov om vaktvirksomhet § 9
 • Erfaring som sikkerhetskontrollør fra flyplass
 • Spesialisert kompetanse relatert til IED, våpen eller CBRNE – herunder søk, deteksjon og bruk av ulike klasser beskyttelsesutstyr.
 • Erfaring med hendelseshåndtering, konflikthåndtering og personprofilering

Våre ansatte kjenner seg igjen i vårt kundeløft “Sammen for felleskapet”, og vil være gode ambassadører for DSS sine verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

For å lykkes og trives i stillingen, er du på jobb en person som:

 • Har høy integritet og god arbeidsmoral
 • Evner å opptre diskré og profesjonell
 • Er god på å sette ting i perspektiv og tenke helhetlig
 • Lærer fort og som har en kontinuerlig vilje til å lære nye ting
 • Er lojal og pliktoppfyllende og du samarbeider godt med andre
 • Håndterer stress på en god måte
 • Er tilpasningsdyktig og jobber godt både selvstendig og i team
 • Holder fokus på arbeidsoppgaver også i perioder med lav intensitet
 • Har gode formidlingsevner og tilpasser kommuniksjonen ut fra situasjon
 • Er samfunnsinteresert og liker å holde deg orientert om sikkerhetssituasjonen

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger
Det er viktig at ansatte i sikkerhetstjenesten holder seg i god fysisk form. Det er derfor lagt til rette for gode treningsmuligheter, også i arbeidstiden. Det tilbys også veiledning og råd gjennom leder og det kollegiale fellesskapet.

 • Det er viktig at du sammen med din søknad, legger ved relevante dokumenter som vitnemål, sertifiseringer, kursbevis, arbeidsbekreftelser, attester, tjenesteuttalelser o.l. Ufullstendig søknad blir ikke vurdert
 • Les hva som er skrevet under her, om “Innhold i søknaden”. Det er listet opp hva vi helt konkret ber deg om å oppgi i søknadsteksten
 • Tjenesten stiller krav til godkjent vekterkurs, jf. Lov om vaktvirksomhet. DSS tilbyr vekterkurs til ansatte og kurset må bestås innen prøvetidens utløp
 • DSS har, som statlig vaktforetak, nulltoleranse for doping og illegale rusmidler
 • Stillingene er ikke i turnustjeneste, men følger vanlige arbeidstidsbestemmelser for normal dagtid
 • Stillingen er underlagt uniformsplikt

Innhold i søknaden

I søknadsteksten vil vi gjerne vite og/eller ha svar på følgende:

 • Beskriv kort hvorfor du ønsker å jobbe som sikkerhetskontrollør i DSS
 • Har du erfaring med adgangs- og sikkerhetskontroll av personer og bagasje?
 • Har du erfaring med sikkerhetskontroll av gods/post og vareleveranse?
 • Har du erfaring med søk og kontroll av kjøretøy?
 • Har du jobbet med sikkerhet innenfor CBRNE?
 • Har du annen relevant praksis for stillingen? Fortell og beskriv

Hvis ja på en eller flere av de overnevnte spørsmål: Beskriv når, hvor, på hvilken måte, hvor mye det har utgjort av erfaringen/praksisen og hvor lenge.

FOTO DSS

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene (HTA) i staten og DSS sin lønnspolitikk, som sikkerhetsvakt (kode 1336), p.t. kr 364 800 – 419 600 (tilsvarer lønnstrinn 33– 44) pr. år i 100% stilling. Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner/erfaring og/eller ansiennitet.. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering:  Ansettelse skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig og autorisert, samt at det fremlegges dokumentasjon på tilfredsstillende vandel (jf. Lov om vaktvirksomhet §8, Forskrift om vaktvirksomhet §§ 5 og 6). For mer informasjon om sikkerhetsklarering, se: www.nsm.no.

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden. Det er viktig at du fyller ut CV-en/profilen i jobbnorge.no (selv om du legger ved egen CV). Vitnemål, attester og andre relevante dokumenter som kursbevis og sertifiseringer, skal også vedlegges. Det skal også registreres minst to referansepersoner. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

NB! Se også hva som er skrevet over her under “Innhold i søknaden”. Det er listet opp hva vi helt konkret også ber deg om å oppgi i din søknadstekst.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: Vaktleder Lars Christian Kluken, tlf: 99407711 eller på e-post: lars-christian.kluken@dss.dep.no

Søknadsfrist

17. oktober 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (4 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo sentrum

Sikkerhetskontrollør – DSS – Jobbnorge – ID 209116