Entur AS søker

Sikkerhets- og beredskapsleder

Entur AS er et statseid tech-aksjeselskap, har ca. 260 ansatte og for tiden 150 utviklere, inkludert konsulenter. Entur har en omsetning på i overkant av 400 millioner kr, og avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og på Lillehammer. Hovedkontoret ligger sentralt i Oslo.

Sikkerhets- og beredskapsleder (CSO)

Vil du bli Enturs sikkerhets- og beredskapsleder? Da vil du få et overordnet ansvar for Enturs sikkerhets- og beredskapsarbeid, herunder informasjonssikkerhet, og personvern. Stillingen vil ha et styrende, rådgivende, koordinerende og veiledende ansvar innenfor sikkerhet og beredskap, og rapporterer til direktør for strategi og organisasjon.

 
Arbeidsoppgaver
 • Følge opp og videreutvikle ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern i samarbeid med andre relevante enheter
 • Etablere / tilpasse og implementere strategi, policy og prosedyrer på sikkerhetsområdet
 • Koordinere, fasilitere og følge opp risiko og sårbarhetsanalyser
 • I samarbeid med Digitale Tjenester og Intern IT overvåke, analysere og håndtere trusler knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
 • Delta i beredskapsteam og lede håndtering av alvorlige hendelser
 • Rapportering til relevante aktører
 • Jobbe proaktivt med risikostyring innenfor sikkerhet og beredskap
 • Følge opp sikkerheten hos våre leverandører
 • Utarbeide og avholde kurs og tilsvarende aktiviteter for ansatte og konsulenter (både fysiske og digitale)
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring innen beredskap og kriseledelse
 • Erfaring innen arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
 • Kjennskap til, og erfaring med gjeldende lovverk innen sikkerhet og beredskap
 • Erfaring med styringssystem for sikkerhet og beredskap
 • Erfaring med risikostyring, sikkerhetsvurderinger og revisjoner
 • Erfaring med kompetansesøkende aktiviteter på sikkerhetsområdet
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og med smidig utviklingsmetodikk er en fordel
Personlige egenskaper
 • Meget god samarbeids- og kommunikasjonsevne, og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Evne til å se helhetlig på problemstillinger
 • Tillitsskapende og god på relasjonsbygging
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Evner å være en trygg og tydelig fagperson
 • Er nytenkende og bidrar til utvikling og forbedring innen fagområdet
 • Trives i en hektisk hverdag og har stor arbeidskapasitet

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • God pensjonsordning
 • Mulighet til å jobbe med topp moderne teknologi i en kunnskapsrik og solid organisasjon.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Utviklingsmuligheter 

For ytterligere informasjon om stillingen, se www.backerskeie.no eller kontakt våre rådgivere Trygve Langholm (tel: 916 46 468) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via www.backerskeie.no innen 8. november 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 15. november 2021

Entur gjør det enklere å få oversikt over muligheter til å reise kollektivt. Vi samler inn rutedata og legger til rette for elektronisk billettering på tvers av kollektivoperatører i hele Norge. Entur selger også togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app. Våre ansatte jobber med IT-utvikling og drift, med kundebetjening på togstasjoner og på kundesenter, samt med forretningsutvikling knyttet til fagområder for kollektivtransport og jernbane. Entur tar mål av seg å være kundesentrisk, innovativt, pålitelig og ha enkle løsninger. Flere opplysninger om Entur finner du på www.entur.no

BackerSkeie – Entur – Sikkerhets- og beredskapsleder (CSO)