Vil du bidra til å videreutvikle vår digitale kommunikasjon?

Kommunikasjonsrådgiver

Er det deg vi leter etter?

Til en nyopprettet stilling søker vi en  kommunikasjonsrådgiver som skal styrke oss i arbeidet med å være synlig, tilgjengelig og kommunisere målrettet i alle våre digitale kanaler. Vi leter etter deg som har gode digitale ferdigheter og stor interesse for å ta i bruk nye IKT-verktøy.

Du må også ha teknisk kompetanse til å kunne bistå med gjennomføring og streaming av våre digitale foredrag og konferanser. I tillegg forventer vi at du har god samfunnsforståelse og kjennskap til Statsforvalterens oppgaver og roller.

Formelt sett må du ha høyere utdanning innen journalistikk og/eller kommunikasjon, eller annen relevant kommunikasjonsfaglig utdanning. Erfaring med bruk av programvare som Photoshop/InDesign/Premiere/Illustrator (Adobe Creative Cloud) er en fordel.

Arbeidsoppgavene dine vil først og fremst være å:

  • skrive og formidle alt fra de enkle til mer komplekse saker på en klar, tydelig og strategisk måte til alle våre digitale plattformer
  • bistå alle avdelinger med streaming av digitale foredrag og konferanser
  • veilede og inspirere kolleger til å bli mer profesjonelle når vi formidler og presenterer våre budskap digitalt
  • produsere profesjonelt videoinnhold tilpasset alle våre digitale kanaler – fra idé til ferdig produkt
  • drifte og videreutvikle bruk av sosiale medier

Personlige kompetansekrav:

  • du er utadrettet, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner med alle typer mennesker
  • du er løsningsdyktig, tar initiativ og kan produsere både på egen hånd og sammen med andre
  • du trives med at arbeidsdagene ikke alltid blir som planlagt

Som medarbeider hos oss...

… jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause
arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger. Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingene vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000, – kr 630 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %). Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik   tlf. 922 28 263 / epost: wigdis.korsvik@statsforvalteren.no eller
administrasjonsdirektør Marte Bugge tlf. 416 99 023 / epost marte.bugge@statsforvalteren.no.

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring.

Marthe Mølstre

Om oss

Statsforvalteren – Kongens representant. Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 165 medarbeidere.

Administrasjonsavdelinga. Våre hovedoppgaver er å bistå medarbeidere og ledere med kompetanse på fagområdene HR, kommunikasjon, økonomi og drift. Med mål om at hele embetet får best mulige forutsetninger for å utøve Statsforvalterens oppdrag overfor kommuner og andre samarbeidspartnere.

Kommunikasjonsteamet består i dag av kommunikasjonssjefen og en kommunikasjonsrådgiver. 

Avdelinga teller tolv medarbeidere.

Søknadsfrist

21. mars 2021

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kommunikasjonsrådgiver – Statsforvalteren i Nordland – [#3821]