Nå trenger vi din hjelp!

Kommunikasjonsrådgiver/
digital markedsfører

Vi søker en dyktig kommunikasjonsrådgiver med digital teft og erfaring fra oppgaver innen digital markedsføring, kampanje- og kommunikasjonsarbeid. Er det deg?

Stillingen er en 100% fast stilling som har kontorsted ved regionadministrasjon i Alta og er tilknyttet kommunikasjonsenheten bestående av fire årsverk. Enheten har for tiden også en lærling.

Kommunikasjonsenheten i Bufetat, region nord har ansvar for en rekke eksterne og interne kommunikasjonsoppgaver innen nettarbeid og sosiale medier, markedsføringsaktiviteter og kampanjer, digitalisering, mediehåndtering og rådgiving til våre tjenester innen barnevern og familievern. Vi har også markedsføringsansvaret for å synliggjøre behovet for fosterhjem i Nord-Norge.

Arbeidsoppgaver/ ansvarsområder:

 • digital markedsføring, kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter
 • produsere innhold til våre kanaler, i form av tekst, bilder og video
 • kampanjearbeid
 • visuelt profilarbeid
 • delta i kommunikasjonsenhetens øvrige arbeid

Vår nye kollega:

 • må ha erfaring fra kommunikasjonsarbeid og/eller digital markedsføring
 • må ha relevant utdanning fra universitet- eller høgskolenivå
 • bør ha digital teft og kunne sette seg raskt inn i nye programvarer og verktøy
 • bør ikke se ut som et spørsmålstegn når det snakkes om ADS, ROI, SEO, SEM, A/B-testing
 • må bidra med innholdsproduksjon i form av tekst, bilder og video
 • er handlekraftig, ansvarlig og har glede av å arbeide for gode resultater
 • liker både samarbeid og individuelt arbeid
 • er kreativ og samfunnsengasjert
 • har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et viktig arbeid som bidrar til å sikre barn og unge gode og trygge oppvekstsvilkår.
 • En spennende stilling hvor du får tillit under ansvar.
 • Samarbeid i et team med 31 års samlet erfaring fra kommunikasjonsarbeid.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver, p.t. kr 532 300-627 700 pr. år (ltr. 60-69). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger:

 

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til region nord ved kommunikasjonsenheten, med arbeidssted Alta.
 • Prøvetid 6 måneder.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen: Bente Wistven, tlf. 466 15 503

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens barnevernsinstitusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering, statlige hjelpetiltak og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familier skal få riktig hjelp til rett tid, uansett hvor de bor i Norge. Bufetat rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter Nordland, Troms og Finnmark, med totalt ca. 700 ansatte

Søknadsfrist

5. oktober 2020

Kommune

Alta

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Alta

Kommunikasjonsrådgiver – Bufetat