Til nyopprettet, spennende lederstilling i Nordland Taxi søkes:

Leder kvalitet og markedsutvikling

Nordland Taxi ønsker å styrke sin stab innenfor områdene kvalitet og markedsutvikling, og søker deg som ønsker å jobbe med å videreutvikle vår organisasjon på disse områdene.

Som leder for kvalitet og markedsutvikling vil du ha en sentral og synlig posisjon i selskapet og inngå i selskapets ledergruppe. Stillingen er rettet mot å styrke Nordland taxi sin markedsposisjon, samt å utvikle organisasjonens omstillingsevne i et mer konkurransepreget marked.

Stillingen er nyopprettet, og du vil ha stor innflytelse på utviklingen av stillingen. Stillingen rapporterer til adm. direktør.

Marked for stillingen er i hovedsak kundene i Nordland, men også kunder, samarbeidspartnere og prosjekter i Troms, Trøndelag, Møre & Romsdal og Vestland.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og implementere kvalitetssystem for drosjenæringen
 • Utarbeide og iverksette markeds- og merkevarestrategi
 • Legge til rette og gjøre tiltak for kompetanseutvikling
 • Internkontroll, forbedrings- og avviksarbeid
 • Inngåelse og oppfølgning av avtaler
 • Stedfortreder for adm. direktør
 • Stillingen vil i tillegg fungere som styresekretær.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning
 • Kunnskap om kvalitetsstyring og arbeid med internkontroll
 • Kompetanse og erfaring fra markedsarbeid og merkevarebygging
 • Erfaring fra inngåelse og oppfølging av avtaler
 • Kjennskap til transportbransjen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, gjerne også engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, utadvendt og flink til å bygge og vedlikeholde relasjoner
 • Samarbeidsorientert og tillitsskapende
 • Strukturert, systematisk med gjennomføringsevne
 • Initiativrik og uredd
 • Interesse for serviceledelse og forbedringsarbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i ett selskap med solid økonomi
 • Store påvirkningsmuligheter på egen hverdag
 • Arbeidssted Bodø sentrum, med gratis parkering
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsavtale
 • Firmahytte
 • Det vil bli gitt opplæring og oppfølgning

Tiltredelse: så snart som mulig

Kontorsted er Bodø. Noe reiseaktivitet må påregnes. Godtgjørelser iht. statens satser.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet på www.nordlandtaxi.no

Spørsmål om stillingen: kontakt administrerende direktør Tony Gudvangen, tel. 99 46 92 77


Søknad med CV sendes elektronisk innen 25. april via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Nordland Taxi er et serviceselskap for drosjenæringen, og leverer tjenester som fakturering, turformidling, tekniske og system relaterte løsninger, samt avtalebaserte tjenester for det offentlige og private markedet. Vårt formål er å sørge for at drosjene oppfyller sitt samfunnsansvar og sin rolle som en del av kollektivtransporten, på en god og mer effektiv måte.

Selskapet ble etablert i 1993 og eies av drosjesentralene i Nordland. Selskapet har en god og solid økonomi og er en av landets største innenfor vår næring. I Nordland er vi markedsleder, og har i tillegg kunder i Troms, Trøndelag, Møre & Romsdal og Oslo. Våre 35 ansatte formidler årlig over en million turer og en kredittomsetning på 330 millioner. Vi er lokalisert med administrasjon og verksted i Bodø, samt kundesenter i Sulitjelma. Nordland Taxi har datterselskaper innenfor regnskapsføring, eiendom og tekniske løsninger.

Nordland Taxi – Leder kvalitet og markedsutvikling – Essensi