Kommunikasjonsrådgiver

Nye Helgelandssykehuset, Helgelandssykehuset HF

Vil du være med å skape Norges beste lokalsykehus?

Trives du med faglige utfordringer og varierte arbeidsdager?

Synes du det er spennende å jobbe med noe som alle har meninger om, og hvor det til tider blåser friskt?

Play Video

Utviklingsorganisasjonen Nye Helgelandssykehuset skal styrke og videreutvikle kompetanse og kapasitet på kommunikasjonsfeltet og har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. Helgelandssykehuset HF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Med over 1550 årsverk er vi en av regionens største arbeidsgivere. All virksomhet i sykehuset er tuftet på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Verdiene preger måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Nye Helgelandssykehuset er ett av de mest spennende prosjektene som pågår i helsesektoren akkurat nå. 27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren at Helgelandssykehuset i framtida skal være ett sykehus lokalisert på to steder – Mo i Rana, og Sandnessjøen og omegn. Nye Helgelandssykehuset vekker stort engasjement hos ansatte, pasienter og befolkningen på Helgeland, og det er stor medieoppmerksomhet rundt prosjektet.

Utviklingsorganisasjonen Nye Helgelandssykehuset ledes av Prosjektdirektør utvikling og består av en prosjektkoordinator og en kommunikasjonsrådgiver. Prosjektorganisasjonen er under utvikling og kan bli utvidet.

Du kan lese mer om prosjektet Nye Helgelandssykehuset på helgelandssykehuset.no

Arbeidssted er primært ved sykehusenheten i Sandnessjøen. For den rette kandidaten kan det legges til rette for arbeidsted i Mo i Rana eller Mosjøen. Det må uansett påregnes reiseaktivitet, og tilstedeværelse på foretakets ulike lokasjoner.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25.

Dine arbeidsoppgaver
 • Innholdsproduksjon/budskapsformidling (nyhetsbrev, pressemeldinger, podcast)
 • Drifte våre kommunikasjonskanaler på nett og i sosiale medier
 • Medieovervåkning
 • Kommunikasjonsfaglig bistand og rådgivning
 • Presse- og samfunnskontakt
 • Omdømmearbeid
 • Være med å utforme kommunikasjonsplaner og kommunikasjonsstrategi
 • Gjennomføre kommunikasjonstiltak
 • Koordinere kommunikasjonsvirksomhet mot øvrig kommunikasjonsstab i Helgelandssykehuset
Dine kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning, minimum fullført bachelor eller tilsvarende.
 • Om du har studier tilknyttet medier og kommunikasjon er det en fordel, men ikke et krav
 • Du har naturligvis meget gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Har du relevant erfaring blir det tillagt vekt
Personlige egenskaper vi ser etter hos deg

Vår visjon er å skape Norges beste lokalsykehus. God og planmessig kommunikasjon er en forutsetning for å lykkes med det, og vi er derfor på utkikk etter deg som:

 • har evne til å skaffe deg oversikt og sette deg inn i komplekse sammenhenger
 • har god formidlingsevne og formidler komplekse budskap på en forståelig måte, i mange ulike kanaler
 • har evne til å se en sak fra flere sider
 • er fleksibel, åpen og nysgjerrig, og som vet at kultur og resultater skapes sammen med andre
 • forstår at kommunikasjon er et strategisk virkemiddel
 • er planmessig og strukturert
 • forstår at pasienten er vår oppdragsgiver
Vi tilbyr deg
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Torbjørn Aas
Direktør
 940 50 282
 
Søknadsfrist: 9. mai 2021

Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen, Norge

Helgelandssykehuset – Kommunikasjonsrådgiver