Vil du jobbe med vår visuelle profil?

Vi ser etter en kommunikasjonsmedarbeider som kan bruke visuell kommunikasjon som et strategisk virkemiddel

Er du en kreativ og allsidig kommunikasjonsrådgiver med god vurderingsevne og et digitalt og visuelt hode? Vil du jobbe med samfunnsaktuelle spørsmål hos Stortingets viktigste kontrollorgan? Hvis du i tillegg trives med å jobbe i team, er du kanskje den vi ser etter. 

Vi er på jakt etter en ny kollega til kommunikasjonsenheten som er plassert i staben. Vårt kommunikasjonsteam består for tiden av fire personer. Kommunikasjonsrådgiverne jobber tett med Riksrevisjonens toppledelse og fagavdelingene, og vi har en sentral rolle i våre utviklingsprosjekter. 

Du vil få en sentral rolle i kommunikasjonsarbeidet og en god mulighet til å påvirke veien videre. Hos oss får du mulighet til å jobbe både strategisk og operativt med saker som er viktige for samfunnet. 

Stabsseksjonen har totalt 10 medarbeidere og har ansvar for kommunikasjon, det helhetlige strategiarbeidet, porteføljestyring av endrings- og omstillingsprosesser, virksomhetsstyring, rapportering til Stortinget, juridisk rådgivning og sekretærstøtte til riksrevisor, revisjonsråd og kollegiet.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for forvaltning og videreutvikling av vår visuelle profil og hvordan denne brukes i våre kanaler og produkter
 • Særskilt ansvar for enhetlig utforming og visuell formidling i publikasjonene våre
 • Bidra til å tydeliggjøre formidling av budskapet vi ønsker å vektlegge gjennom grafiske elementer
 • Bestilling av tjenester og utstyr vi trenger for å kunne gjennomføre vår visuelle profil
 • Ha et overordnet ansvar for en enhetlig produksjon av dokumentene og rapportene
 • Være rådgiver og sparringpartner for revisjonsteamene i bruk og utforming av visuelle elementer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen kommunikasjon og mediefag. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må legge ved dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • Erfaring med strategisk visuell kommunikasjon, brukerinnsikt, digitaliseringsarbeid og kommunikasjonsrådgivning
 • Kunnskap om IT-verktøy for utforming av visuelle elementer
 • Kunnskap om bruk av visuelle elementer i MS Office
 • God formuleringsevne i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker også at du har:

 • fordypning eller spesialisering innenfor visuell og digital kommunikasjon
 • erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med å gjøre komplisert innhold om til enkle budskap
 • erfaring med digitale kanaler og publiseringsløsninger
 • erfaring i bruk av IT verktøy for utforming av visuelle elementer spesielt knyttet MS Office
 • kunnskap om Universell Utforming

Personlige egenskaper

 • Du er en lagspiller som jobber godt sammen med kolleger på tvers av organisasjonen
 • Du er strategisk, løsningsorientert og ser at bidraget ditt er del av en større helhet
 • Du er opptatt av brukerbehovet og hvilke krav det stiller til innholdstilpasning
 • Du er ryddig, strukturert og nøyaktig
 • Du evner å tenke raskt, arbeide under tidspress og er åpen for nye måter å jobbe på

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver, fra kr 545 300 til kr 750 000. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Svein Erik Bakke, avdelingsdirektør, 990 96 836

Siri Bentserud Wingerei, seniorrådgiver, 990 39 479

Sissel Elisabeth Helminsen, seniorrådgiver, 977 27 237

Søknadsfrist: 7. februar 2021

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Vil du jobbe med vår visuelle profil?