Ønsker du leder- og fagansvar i en av Norges mest innovative kommuner?
Rana kommune søker nå:

Økonomisjef

Økonomisjef

Rana kommune er en foregangskommune i arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft. Vi styrker laget og søker etter en økonomisjef med høy kompetanse og erfaring som kan bidra til videre utvikling.

Økonomisjefen leder og har fagansvar for økonomiavdelingen i Rana kommune. Ansvarsområdet omfatter personalansvar, budsjett, økonomi- og virksomhetsstyring, analyse, regnskap, lønn og innkjøp. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Økonomisjefen forventes å være pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av både kommuneorganisasjon og tjenester. Kommunaløkonomisk bærekraft har høyt fokus og den som tilsettes i stillingen skal bidra til å videreutvikle fundamentet som er etablert.

Å være leder i Rana kommune innebærer at man blir medlem av et team hvor alle har ansvar for helheten. Økonomisjefen rapporterer til kommunaldirektør stab og inngår i hennes ledergruppe, med tett samhandling opp mot kommunens strategiske ledelse. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt teamarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Økonomisk utdanning fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred erfaring fra fagområdet kommunal økonomi vektlegges.
 • Høy digital kompetanse og evne til å identifisere relevante digitaliseringstiltak.
 • Kompetanse og evne til å lede prosesser.
 • Strategiske og analytiske ferdigheter med kunnskap om god risikostyring.
 • Forståelse av samspillet mellom administrasjon og politikk i en politisk styrt organisasjon.
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling- og forbedringsarbeid vektlegges.

Annet

Lønn fastsettes etter utdanning og erfaring. Rana kommune er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement.

For mere informasjon om stillingene gå inn på rana.kommune.no eller bedriftskompetanse.no. Du kan også du ta kontakt med kommunaldirektør Hege Nygård på 952 54 415 eller Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på 906 14 830. Bedriftskompetanse AS tar også ved behov imot uforpliktende henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I.h.h.t. Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknadsfrist: 18.oktober.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- relasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å lede, motivere, prioritere og delegere.
 • Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet.
 • Etterrettelig, med høy integritet
 • Evne til å identifisere kompetanse og utviklingspotensialet hos medarbeiderne.
 • Evne til å videreutvikle en høy servicekultur i avdelingen til det beste for kommunens øvrige tjenesteområder.

Om Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.

Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Les mer om Rana kommune: https://rana.kommune.no

Søknadsfrist

18. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Rana

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mo i Rana

Økonomisjef – Rana kommune