Vil du være med å utvikle et av Nordens største sjømatkonsern?

SENIOR CONTROLLER

For å styrke vår kapasitet søker vi en analytisk og faglig sterk Senior Controller til vårt hovedkontor på Leknes i Lofoten.

Som Senior Controller er du ansvarlig for prestasjonsoppfølging for flere av våre norske selskap, og du jobber proaktivt og utfordrer våre datterselskaper konstruktivt. Du har stor kommersiell forståelse og er opptatt av å etablere bevissthet rundt lønnsomhet og kostnadseffektiv drift. Du jobber godt selvstendig, men er også opptatt av å se helheten, og være en god lagspiller for å sikre optimal leveranse.

Vår nye Senior Controller er genuint opptatt av å bidra til å videreutvikle våre selskap!

Stillingen rapporterer til Økonomidirektør Insula Norge.

Ansvarsområde:

  • Bistand til utarbeidelse og etterkalkyle ved investeringsbeslutninger, samt kvalitetssikring og oppfølging av lønnsomhet i virksomhetenes prosjekter
  • Sikre den økonomiske oppfølgingen av virksomhetenes nøkkeltall i samarbeid med virksomhetsleder
  • Nøkkeltallsoppfølging og benchmarking på økonomiske og operative kriterier mot budsjett/prognoser
  • I samråd med sentral økonomi- og finansavdeling være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av budsjett og prognose prosesser
  • Aktiv sparringpartner for virksomhetsleder og dennes ledergruppe innenfor økonomiområdet

Kvalifikasjoner:

  • Høyere økonomisk utdannelse med gode akademiske resultater
  • Minimum 3-5 års relevant erfaring
  • Avansert kompetanse i Excel
  • Bred og god innsikt i ulike regnskaps- og økonomisystemer.

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og det er viktig for oss at vår nye Senior Controller føler tilhørighet til disse verdiene.

I tillegg ønsker vi at du er grunnleggende strukturert, har høy arbeidskapasitet og utpreget resultatfokus. Du er lærevillig, positiv og etterrettelig, og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Som vår nye kollega får du en utfordrende og spennende jobb i et dynamisk selskap med ambisjoner. Du får også gleden av å jobbe sammen med mange dyktige og trivelige mennesker.

Arbeidssted: Insulas hovedkontor på Leknes i Lofoten

Er du vår nye Senior Controller? Send din søknad og CV til ase.johansen@lofoten.no merket «Senior Controller»

For spørsmål: Vennligst ta kontakt med Økonomidirektør Insula Norge Gisle A. Hansen på telefon 957 24 573

Ønsket tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 24. september 2020

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og storhusholdningsmarkedet.

INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens avdeling for marked og forretningsutvikling ligger i Oslo. Totalt sysselsetter konsernet 1000 ansatte, og i 2019 hadde konsernet en total om setning på ca. NOK 5,5 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no

Hvordan er det å jobbe i Insula?

Møt våre nære, modige og engasjerte kolleger i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Insula – Senior Controller