Er du vår nye datatilrettelegger?

rådgiver/seniorrådgiver

Anonym søknadsprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om stillingen

Analyse- og formidlingsseksjonen i Statistikkavdelingen er på jakt etter deg som liker å arbeide med store datamengder, men som også er interessert i å lære mye om forvaltning av våre felles ressurser i havet. Vi har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver med kontorplass i Bergen.

Din primære oppgave vil være tilrettelegging og dokumentasjon av ulike datagrunnlag, samt tilrettelegging av ulike rapporter for bruk internt i etaten eller for eksterne brukere. Fiskeridirektoratet arbeider for å gjøre stadig mer data offentlig tilgjengelig enten i ferdige rapporter eller som åpne data, og er for tiden i gang med å utvikle en informasjonsforvaltningsplan. Det knyttes stadig større forventninger til bedre utnyttelse av dataene vi har tilgang til, og at vi gjør informasjonen tilgjengelig på en effektiv måte.

Du vil få en sentral rolle i avdelingens forvaltning av data og jobbe tett sammen med andre analytikere i avdelingen og ellers i Fiskeridirektoratet. Avdelingen er for øvrig bredt faglig sammensatt.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge gode datagrunnlag til bruk i rapporter, analyse mv. for andre interne brukere
 • Dokumentasjon av datagrunnlag ut fra et brukerperspektiv
 • Sammenstilling og formidling av data
 • Bistå i utviklingen av systemer og rutiner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant kunnskap om eller erfaring med tilrettelegging og sammenstilling av data vektlegges
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig, samt god kjennskap til engelsk

Personlige egenskaper

 • Selvgående, initiativrik og effektiv
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Evner å arbeide sammen med andre
 • God formidlings- og kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Arbeider systematisk og analytisk
 • Interesse for vitenskapelig metode og statistikk

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 520 000 til kr 650 000 pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, der digitalisering og utnytting av data vil være sentrale oppgaver framover
 • Et faglig sterkt kollegium med stort engasjement for forvaltningen av våre marine ressurser
 • Gode arbeidstidsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktperson for stillingen

I forbindelse med at det kjøres anonym søknadsprosess på denne stillingen, så er kontaktperson: Elisabeth Dahl ved personal- og organisasjonsutviklingsstaben, tlf. 90 615 461.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

11. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

193236

Rådgiver/seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet