Rådgiver - Politisk sekretariat

Politisk sekretariat legger til rette for politisk styring, administrerer møter i de politiske utvalgene og formidler informasjon internt og eksternt. Seksjonen yter service samt gir opplæring og rådgiving til de folkevalgte organene. Folkevalgtes arbeidsforhold, valgavvikling, økonomi/regnskap for politiske organer og oppnevninger til egne og eksterne organer og styrer hører også inn under seksjonens arbeidsområde.

Sekretariatet skal framover ha et ansvar for å koordinere fylkeskommunens arbeid med eierskap i selskap og vi søker derfor etter rådgiver som vil få dette som et sentralt arbeidsområde. I tillegg vil utvalgsarbeid, utredninger og andre oppgaver som hører til seksjonen være del av stillingen. Alle arbeidsoppgavene utføres i tett samarbeid med kolleger innenfor ulike deler av organisasjonen. For å ivareta eierskapsarbeidet på en god måte ønsker vi styrke seksjonens juridiske kompetanse. 

Arbeidssted: Steinkjer eller Trondheim.

Søknadsfrist

13.08.2020

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

Rådgiver Politisk sekretariat

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Hanne Kongsvik
Leder i politisk sekretariat
 924 50 368
hanko@trondelagfylke.no
Arbeidsoppgaver
 • Forberede politiske saker og følge opp vedtak som omhandler fylkeskommunens eierinteresser og engasjement i selskap
 • Juridisk rådgiving knyttet til politiske organer og prosesser  
 • Saksbehandling og utredninger     
 • Teknisk og praktisk bistand i politiske møter
 • Informasjon og veiledning til politikere, saksbehandlere og til publikum

Kvalifikasjoner

 • Juridisk utdanning på masternivå
 • Kunnskap om relevant lovverk som omhandler selskapsorganisering, offentlig forvaltning, og politiske forhold 
 • Innsikt i politiske prosesser og offentlig sektor
 • God kompetanse på bruk av IKT-verktøy  
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Ryddig og strukturert
 • God rolleforståelse
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Innsikt i politiske prosesser og offentlig sektor

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med mye samfunnsengasjement 
 • Dyktige og trivelige kollegaer 
 • Fleksibilitet og gode arbeidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Rådgiver Politisk sekretariat – Trøndelag fylkeskommune
Frantz er den nye standarden for datadrevet kandidatsøk der kvalifiserte kandidater kobles mot relevante stillinger.
 
Frantz bistår med stillingsannonsering og tar personvernet på største alvor. Annonsene du ser er målrettet til din målgruppes nettadferd og vi ønsker å kun vise deg annonser du er i målgruppen for. Dersom du trykker ok, tillater du at vi måler hvilket nettsted du kom fra og din adferd inne på kampanjesiden. Klikk “Endre” slik at vi får forklart hvordan og hvorfor vi ønsker å måle trafikken før du tar et standpunkt.