Saltdal kommune søker etter
kontorfagarbeider/konsulent ved Servicetorget

Servicetorget er kommunens førstelinje og ansikt utad. Våre hovedoppgaver er å ivareta sentralbordet og videreformidle alle publikumshenvendelser. I en krisetid er det servicetorget som er kommunikasjonssenter. Saltdal kommune har et fullelektronisk sentralarkiv. En stor del av arbeidsansvaret er å sikre at kommunens arkiv er i henhold til gjeldende regelverk. Vi jobber blant annet med dokumenthåndtering, kvalitetssikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. 

 • Som kontorfagarbeider/konsulent jobbes det kontinuerlig med arkiv og oppfølging og opplæring av elektronisk fagsystem. Servicetorget har hovedansvar for posthåndtering og publiseringen på kommunens hjemmeside og sosiale medier. Stillingen vil få et stort ansvar innenfor arkiv og med særlig fokus på elektronisk oppføling av fagsystemet.

Alle som jobber i Saltdal kommune skal følge våre verdier som er: imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig. 

 • Verdiene betyr at vi skal utføre våre oppgaver på en etisk forsvarlig måte. Det skal være åpenhet og innsyn, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med Saltdal kommunes virksomhet. All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. 

Arbeidsoppgaver

 • Publikumsbehandling gjennom telefon, e-post, SvarInn/SvarUt, post og personlige henvendelser. 
 • Yte god service ved å gi riktig informasjon til innbyggerne, næringsliv og kollegaer. 
 • Intern- og ekstern informasjon, herunder kommunens hjemmeside og sosiale medier. 
 • Brukerstøtte, opplæring og oppfølging av arkivets fagsystem Elements. Opplæring vil bli gitt.
 • Delta i administrative oppgaver tilknyttet kommunens nøkkelfunksjoner og øvrige oppgaver ved behov. 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i kontor- og administrasjonsfag, eller relevant høyskole som kontor og administrasjon eller innenfor arkivfag. 
 • Dokumenterbar relevant arbeidserfaring kan i noen grad kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra kontor-/serviceyrket. 
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Meget gode IKT-kunnskaper.

Ønskelig krav:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra arkivfaglig arbeid.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner. 
 • Høy grad av lojalitet og profesjonalitet. 
 • Ryddig, effektiv og strukturer/ Nøyaktig, systematisk og kvalitetsbevisst.  
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevne. 
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø for deg selv og kollegaer. 
 • Evne til å arbeide selvstendig og takle mange oppgaver i en hektisk hverdag.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper, samt skikkethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 
 • God pensjons- og forsikringsordninger 
 • IA-bedrift. 
 • Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet kontor og arkiv. 

Annet

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn vil bli offentliggjort ihh til bestemmelser i Offentlighetsloven § 25. Søkere som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i søknaden.

Ufullstendige søknader uten CV og Søknadstekst vil ikke bli vurdert. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, enten personlig oppmøte eller ved bruk av Teams. Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Saltdal kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. 

Søknadsfrist: 28.juli 2020

Søknadsfrist

28.07.2020

Utlyst

06.07.2020

Stilling

Kontorfagarbeider/konsulent

Stillingstype

Fast

Kontaktinfo

Bente Strømsnes

HR-sjef
75 68 20 20
 
Saltdal kommune – Kontorfagarbeider/konsulent ved Servicetorget